Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Wenus w roli emitora   Data: 14 luty 2012
Wstęp:
Podobnie jak Merkury, Wenus z powodu swojej dużej szybkości nie zdąży ukształtować wybitnie znaczących wydarzeń. W każdym znaku przebywa ona mniej więcej 3 tygodnie, zaś w jednym stopniu – około doby (za wyjątkiem okresu retrogradacji). Tranzyt Wenus dotyczy sfery relacji z innymi, spraw finansowych, wartości osobistych, miłości i kontaktów intymnych...

Zawartość:
Podobnie jak Merkury, Wenus z powodu swojej dużej szybkości nie zdąży ukształtować wybitnie znaczących wydarzeń. W każdym znaku przebywa ona mniej więcej 3 tygodnie, zaś w jednym stopniu – około doby (za wyjątkiem okresu retrogradacji). Tranzyt Wenus dotyczy sfery relacji z innymi, spraw finansowych, wartości osobistych, miłości i kontaktów intymnych. W zależności od znaku i domu, przez który przechodzi Wenus, a także w zależności od aspektów, które tworzy podczas swego ruchu, można wyciągać wnioski na temat emocjonalnego stanu człowieka w danym momencie, zobaczyć, co porusza jego uczucia, na ile jest on szczęśliwy lub nie, jak wyglądają jego relacje z innymi, jaka jest jego bieżąca sytuacja materialna i kto lub co na to wszystko wpływa. Jeśli Wenus nie ma negatywnych aspektów, to przynosi sukcesy w sprawach domu, przez który przechodzi lub przynosi poprawę sytuacji, zmniejsza lub osłabia napięcie. W zależności od statusu Wenus w horoskopie urodzeniowym, siły i jakości aspektów tranzytowych sukcesy będą duże lub ledwie zauważalne.
Na tranzyty Wenus należy zwracać szczególną uwagę przed zawarciem małżeństwa, zakupem drogich rzeczy, transakcjami finansowymi lub ważnymi pertraktacjami. Po zawarciu z kimś znajomości na podstawie pozycji Wenus można ocenić to, jak będzie się na rozwijać. I tak koniunkcja lub korzystne aspekty z urodzeniową Wenus lub innymi urodzeniowym planetami mogą wskazywać na przyjemne lub użyteczne znajomości, negatywne zaś mówią o tym, że należy być ostrożnym i nie spieszyć się z oceną zaistniałej sytuacji i nowego znajomego. Czego właściwie należy się wystrzegać, pokażą domy horoskopu i oczywiście aspekty, które w danym momencie tworzy Wenus. Harmonijne aspekty tranzytowej Wenus w dniu ślubu sprzyjają stworzeniu rodziny, w której będzie panować spokój i wzajemne zrozumienie. Negatywne aspekty mogą pokazać cele, dla których zostało zawarte małżeństwo (w przypadku ślubu z rozsądku) lub mówić o tym, że stosunki w związku będą dalekie od idealnych). Podobnie można oceniać sytuację i w odniesieniu do innych spraw znajdujących się we władaniu Wenus.
Korzystne aspekty tranzytowej Wenus przynoszą radość, pomyślność, sukcesy i spełnienie nadziei. W tym czasie ludzie stają się bardziej spolegliwi, delikatni w kontaktach, subtelni, wrażliwi i często sentymentalni. Jeśli w stosunki z kimś wkradło się napięcie, to te aspekty rozładują sytuację i złagodzą skrajności. W tym czasie ludzie lepiej siebie rozumieją i stają się bardziej otwarci. Nierzadko pojawia się dążenie, by coś zmienić w relacjach, dojść do zgody. Wszyscy pragną gorących uczuć, zrozumienia, miłości. Romantyczne znajomości, spotkania, randki, zaręczyny – wszystko to nabiera teraz aktualności. To bardzo dobry okres na ślub, różnego rodzaju uroczystości, spotkania towarzyskie itp. Podczas działania tych aspektów obserwuje się przypływ sił twórczych, potrzeba obcowania z pięknem kieruje ludzi do muzeów, na wystawy, zaś chęć kontaktów skłania do spotkań towarzyskich, udziału w prezentacjach, rautach, balach lub po prostu domowych imprezach. To dobra pora na szukanie nowych kontaktów, składanie wizyt, odpoczynek w towarzystwie sympatycznych ludzi. Korzystne aspekty mogą również wskazywać na zyski, a jakie konkretnie pokaże pozycja tranzytowej Wenus w domu i planeta, z którą robi ona aspekt.
Niekorzystne aspekty tranzytowej Wenus przynoszą pogorszenie nastroju, stłumienie, dyskomfort psychiczny, trudności z wyrażeniem emocji, lenistwo, apatię i stany depresyjne. Z drugiej strony w zależności od planety, z którą robi aspekt możliwa jest egzaltacja uczuciowa, manieryzm, histeria, kaprysy, beztroska, lekkomyślność, potakiwanie własnym pragnieniom, przesadna emocjonalność i niezadowolenie z partnera. Wszystko to wnosi dysharmonię w relacje z otoczeniem, wywołuje napięcia między ludźmi oraz kłótnie i awantury. Podwyższona wrażliwość, rozwiane nadzieje tworzą postawy do obrażania się i wzajemnych pretensji. Kontakty nie przynoszą oczekiwanych odczuć, pojawia się podejrzliwość w stosunku do partnera. Możliwe jest ochłodzenie uczuć, co ostro jest odbierane przez drugą połowę. Ono może być pozorne lub faktycznie mieć miejsce. W tym czasie może zostać ujawniona zdrada partnera, a na tym tle nie wykluczone jest nawet rozstanie. Podwyższona seksualność i chęć nowych wrażeń sprzyjają poszukiwaniom nowego partnera, ale znajomość zawarta w tym czasie raczej nie będzie pozytywna. Występuje ryzyko, że „puszczą hamulce”, co zaowocuje nie tylko cierpieniami moralnymi, ale i grozi chorobami wenerycznymi. W tych dniach ludzie stają się też zbyt rozrzutni i brakuje im poczucia miary. Można zostać ofiarą spekulantów, mataczy czy aferzystów, którzy zręcznie wykorzystują szlachetne uczucia udzi i ich naturalne lub fatalne pragnienia.
 
Retrogradacja
Podobnie jak w przypadku Merkurego należy zwarcic baczną uwagę na ruchy Wenus i wcześniej określać okresy jej retrogradacji. Wenus porusza się w ruchu wstecznym mniej więcej raz na półtora roku i znajduje się w tej fazie około 40 dni. W tym czasie wszystkie sprawy należące do sfery jej wpływów przechodzą w inny „wymiar”. Zaczyna znacznie trudniej kontrolować swoje emocje – nastrój w tym czasie jest bardzo zmienny, okresowo człowieka ogarnia melancholia lub chandra i chęć wprowadzenia zmian. W tym czasie to, co było ukryte za zewnętrzną uprzejmością, taktem i dyplomatycznością Wenus, czyli zazdrość, nieufność, podejrzliwość, niezadowolenie z panujących stosunków, wypływa na wierzch. Znikają pozory, a pojawia się wewnętrzna istota i człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że jakieś relacje go nie satysfakcjonują, że coś trzeba zmienić. Następuje przewartościowanie systemu wartości, stosunków z ludźmi, skali ważności prowadzonych spraw, np. w tym czasie często podejmowana jest decyzja o radykalnej zmianie image.
Podobnie jak w przypadku każdej planety w retrogradacji, w tych dniach powracają sprawy niedokończone lub zapomniane. W przypadku Wenus dotyczy to przede wszystkim relacji z innymi. W tym czasie można spotkać ludzi, z którymi właściciel horoskopu miał kiedyś delikatne lub dobre stosunki, ale się rozstał, a teraz pojawia się chęć ich przywrócenia. Ludzie albo sami szukają kontaktów z byłymi partnerami, albo są oszukiwani przez nich, albo ponownie łączy ich przypadek. Przy takich spotkaniach zazwyczaj wspomina się przeszłość, przy czym często wyjaśniane są pewne sprawy, które pozostały niedopowiedziane czy niezrozumiane kiedyś. Nierzadko okazuje się, że przyczyną rozstania lub zerwania były nieporozumienia lub czyjaś ingerencja, a partnerzy po prostu nie chcieli wtedy wysłuchać siebie. W każdym wypadku takie kontakty przynoszą korzyści, ponieważ w tych dniach rozwiązują się karmiczne węzły i znikają bez śladu krzywdy. Nawet jeśli stosunki nie powrócą do poprzedniego poziomu, ludzie uwalniają się od ciężkiego obciążenia psychicznego i zapewniają cenne doświadczenia. W związku z tym podczas ruchu retrogradacyjnego Wenus zarówno małżonkom, jak i wspólnikom w interesach nie zaszkodzi dokonać analizy swoich uczuć oraz postarać się zrozumieć motywy i uczucia innych ludzi.
Co prawda niektórym ludziom w tym czasie trudno w tym czasie wyrazić lub ujawnić swoje uczucia, oni jak gdyby pogrążają się w sobie i zasklepiają w świecie własnych odczuć i uczuć. Wyraziściej przejawia się to przy negatywnych aspektach Wenus. W takim wypadku lepiej nie „grzebać” w przeszłości, żeby nie podnosić fali dawnych krzywd i pretensji, które nie przepuszczą okazji, by zwalić się na głowę partnera lub tylko pogłębić trudną sytuację. Z reguły jednak właśnie w tym czasie i przy takich aspektach ludzie zaczynają wyjaśniać nieporozumienia. Należy tu pamiętać o tym, że jeśli ktoś nie a zamiaru rozstawać się z partnerem, to należy zachować ostrożność, nie podejmować ostrych kroków (nie „palić za sobą mostów”), inaczej potem, kiedy Wenus podejmie ruch prosty, będzie trudno przywrócić dobre stosunki. I odwrotnie, jeśli nadszedł czas na rozstanie, to trudno o lepszy moment. Podczas retrogradacji Wenus zerwania przeżywane są lżej, ponieważ stosunek do partnera w tym czasie jest inny, niż podczas ruchu prostego. Należy także zwrócić uwagę na to, że relacje, które zaczynają się przy ruchu wstecznym Wenus najczęściej nie mają przyszłości. W zależności od aspektów one albo po cichu gasną przy wejściu planety w ruch prosty, albo przynoszą rozczarowania i ból.
Również w tym czasie należy ostrożnie odnosić się do wszystkiego, co wiąże się z pieniędzmi i biznesem mającym związek ze specyfiką Wenus. Możliwe są problemy z urządzeniem pokazu mody, konkursów piękności, prezentacji. Nie wolno pożyczać pieniędzy, ponieważ ich odzyskanie będzie utrudnione z powodu okoliczności, których nie sposób przewidzieć. Nierzadko w tych dniach pojawia się pokusa, by kupić coś na wyprzedaży lub w promocji. Lepiej tego nie robić, ponieważ będzie to tylko niepotrzebny wydatek.
Przy Wenus, podobnie jak przy Merkurym, należy rozróżniać dolną i górna koniunkcję. Przypominam, że do dolnej dochodzi w środku odcinka retrogradacji i jest odpowiednikiem nowiu. Wenus w tym czasie znajduje się przed Słońcem, czyli między Ziemią a nim. Czasami przy takiej pozycji można obserwować przejście Wenus przez dysk Słońca*. Do górnej koniunkcji dochodzi w okresie ruchu prostego Wenus, kiedy znajduje się ona za Słońcem (w stosunku do Ziemi), co odpowiada pełni. Między dolną i górną koniunkcją mija około 9 miesięcy, zaś między dwoma dolnymi (górnymi) nieco ponad półtorej roku. Podobnie jak w przypadku Merkurego, dolna koniunkcja Wenus ze Słońcem jest punktem początku nowego cyklu Wenus-Słońce. Wenus w retrogradacji skłania człowieka do zajrzenia w głąb siebie, żeby rozpoznać prawdziwą wartość swoich uczuć i fascynacji, dlatego przy dolnej koniunkcji człowiek powraca do swego wewnętrznego systemu wartości, zaczyna uświadamiać sobie, czego tak naprawdę chce i co dla niego jest najważniejsze. Przyszedł czas, aby zakończyć to, co stare i przeżyte i zacząć żyć z nowym systemem wartości. Jeśli jakieś stosunki się wyczerpały, to lepiej je zakończyć w fazie retrogradującej Wenus zanim dojdzie do momentu jej dolnej koniunkcji. Aspekty, które tworzy w tym czasie ta planeta pokażą perspektywy rozwoju w sferach należących do jej specyfiki, na najbliższe półtorej roku i na ich podstawie można ocenić, z czym trzeba będzie się zetknąć i nad czym pracować.
 
* Fenomen ten ostatnio był obserwowany 8 czerwca 2004 r. Ponownie można go będzie obserwować 6 lipca 2012 r. Przypominam, że jednym z najważniejszych cykli Wenus jest 8 lat.
 
Górna koniunkcja Wenus, jak już pisałem, w cyklu Wenus-Słońce odpowiada pełni. System wartości człowieka w tym czasie „przechodzi kontrolę”. Jak wiadomo, pełnia odpowiada VII domowi – minęło już pół cyklu i człowiek prezentuje światu to, co zdążył w tym czasie osiągnąć. Wenusjańska „pełnia”, czyli górna koniunkcja ujawnia wszystkie plusy i minusy, wewnętrzna istota człowieka staje się widoczna, a wszystkie poglądy zostają z nim powiązane. Staje się ważne, czy człowiek ma coś do pokazania, ponieważ właśnie tu tworzą się podwaliny sukcesów kolejnego cyklu i podstawy do udanego zakończenia bieżącego. Przy korzystnym układzie człowiek staje się niezwykle popularny, wszyscy chcą z nim utrzymywać kontakty, współpracować itp. Przy niekorzystnych można stać się przedmiotem kpin. W tym wypadku należy również odróżniać dokładną koniunkcję Wenus ze Słońcem, co jest niesłychanie ważne (Wenus w „sercu Słońca”), ponieważ ten moment należy wykorzystać na sprawy podporządkowane Wenus. Jest to krótki moment, dlatego należy obliczyć go wcześniej, żeby zaplanować na ten czas odpowiednie sprawy. Okres „spalenia” Wenus* może być niebezpieczny poprzez to, że człowiek wówczas jest tak zajęty sobą i sowimi uczuciami, że może nie zauważyć tego, co tak naprawdę się dzieje wokół niego. Zrozumiałe, że dużą rolę, jak zawsze, odgrywają aspekty, które wówczas tworzy Wenus i jej status w horoskopie urodzeniowym.
 
* Według różnych źródeł planetę uważa się za „spaloną”, jeśli znajduje się w zakresie od 6 do 8,5 stopnia od Słońca. Z reguły w tym czasie nie widać jej na niebie. Wyjątkiem jest koniunkcja w zakresie 16 minut i to nazywa się „w sercu Słońca”.
 
Przy retrogradującej Wenus nie zaleca się:
– ogłaszać zaręczyny, brać ślub, zawierać nowe znajomości;
– urządzać uroczystości, prezentacje i kampanie reklamowe;
– kupować biżuterię, cenne, modne luksusowe lub piękne rzeczy, przedmioty upiększające pomieszczenia;
– prowadzić pertraktacje, zawierać handlowe lub prawne umowy i uzgodnienia;
– dokonywać inwestycji, przeprowadzać transakcje finansowe, rozpoczynać nowy biznes;
– kupować firmę, nieruchomość, patenty itp.;
– pożyczać komuś pieniądze, zaciągać długi, brać kredyty;
– zwracać się do prawników, oddawać sprawy do sądu z powództwa cywilnego;
– poddawać się zabiegom i operacjom kosmetycznym oraz chirurgicznym w obrębie miednicy.
Przy retrogradującej Wenus zaleca się:
– kończyć rozpoczęte wcześniej sprawy i projekty związane ze wenusjańską specyfiką;
– zajmować się realizacją swoich twórczych projektów, na które z reguły brakuje czasu;
– zajmować się przewartościowaniem swoich duchowych i etycznych wartości;
– analizować i przewartościowywać swoje relacje ze wspólnikami, małżonkami, kochanymi ludźmi i otoczeniem;
– krytycznie ocenić swoją garderobę i biżuterię i pozbywać się starych i niepotrzebnych rzeczy;
– odnawiać zepsute lub przerwane z jakichś powodów relacje;
– chodzić do teatru, muzeum, na wystawy, częściej bywać na łonie przyrody;
– więcej uwagi poświęcać kochanym osobom;
– upiększać dom, zajmować się rękodziełem i innymi sprawami sprawiającymi przyjemność.
 

Statystyka:
Przeglądano: 4606
Powrót
Dalej
 
14 czerwiec 2024
19493752 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2024 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.