Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Uran w roli emitora   Data: 11 marzec 2014
Wstęp:
Uran przechodzi pełen rok zodiakalny w ciągu 84,02 lat. W jednym znaku znajduje się około 7 lat. W jednym stopniu może przebywać od 16 dni do prawie 3 miesięcy w okresie retrogradacji. W związku z tym, jeśli uwzględniamy stosowną orbę, aspekt tranzytowego Urana może trwać rok, a czasem nawet dłużej.

Zawartość:
Tranzytu Urana przez znaczący punkt horoskopu nie sposób nie zauważyć, gdyż on dosłownie wdziera się w życie człowieka i stawia wszystko do góry nogami. Tranzyt Saturna „zatrzymuje” ruch, zmusza do dreptania w jednym miejscu, kończenia tego, co zostało zaniedbane. Uran zaś wybija jednostkę z nawykowych, ubitych kolein życia. Przynosi zmiany i przekształcenia, zmusza człowieka do transformowania swego życia. Natomiast co konkretnie trzeba zmieniać pokazują dodatkowe czynniki horoskopu. Może to być zmiana miejsca zamieszkania, pracy, otoczenia, trybu życia itp. W niektórych przypadkach człowiek jest zadowolony z tego, jak składa się sytuacja, gdyż umożliwia ona zrealizowanie tego, o czym on marzył. W innych wypadkach wydarzenia sprowokowane przez tranzyt Urana odbierane są jako ruina wszystkiego, do czego dana jednostka dążyła przez wiele lat. Ale ogólnie mówiąc, Uran wykonuje za człowieka pracę, na którą on nie może się zdecydować. Wcześniej lub później w życiu każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy stare już się przeżyło i trzeba szukać nowych dróg i metod. Uran likwiduje opór, na który nastawił się człowiek pod wpływem Saturna i tym samym zmusza go do przejścia na nowy poziom.
Zrozumiałe, że takie brutalne wtargnięcie w uregulowane życie z reguły człowiek odbiera jako negatywne zjawisko. On bywa na tyle oszołomiony tym, co się dzieje, że zazwyczaj nie jest w stanie zobaczyć korzystnych dla siebie momentów. Tym bardziej, że wydarzenie do jakiego doszło pociąga za sobą szereg innych, związanych z nim i podnosi szereg kwestii, które trzeba rozwiązywać natychmiast. Ale po przejściu zmian człowiek, najpierw przeżywa żal po stracie, a potem zaczyna rozumieć, że wszystko, co się wydarzyło, okazało się korzystne dla niego, zgodnie z rosyjskim przysłowiem: „Nie byłoby szczęścia, gdyby nieszczęście nie pomogło”. Chociaż Uran może też przynieść i szczęśliwe zmiany, należy jednak zauważyć, że wpływ tej planety na planie duchowym zawsze jest korzystny, na materialnym zaś najczęściej przynosi więcej strat niż zysków. Tranzyty Urana bardziej prawidłowo przyjmują ludzie twórczy, poszukujący, rozwinięci duchowo, a także wynalazcy, naukowcy, przedstawiciele nietypowych zawodów i inni, związanie ze specyfiką tej planety. Dla nich wraz z takim tranzytem przychodzi okres odkryć i powodzenia.
Uran przynosi świeży powiew zmian, ale trzeba być na nie gotowym, gdyż on nie będzie ani o nich uprzedzać, ani czekać, aż będziemy gotowi na nie. Ta planeta przychodzi i od razu ustawia wszystko na miejsce. W momencie włączenia się Urana czas jakby przyspiesza, dlatego nie ma czasu na myślenie, trzeba natychmiast reagować i działać. Człowiek nie zdążył się zorientować w sytuacji – pozostaje zbierać rozbite skorupy. Jak wiadomo, po okresie wzrostu przychodzi czas zastoju. Uran nie pozwala spocząć na laurach, przecież zastój równa się śmierci, dlatego on po prostu likwiduje wszystko, co przeszkadza człowiekowi iść do przodu. Tranzyt Urana przez wrażliwy punkt horoskopu jakby otwiera oczy i dana osoba zaczyna widzieć to, czego nie zauważała do tej pory, rozumieć to, co się wymykało jej uwadze, może pojawić się uczucie, że ona jakby się obudziła i widzi przed sobą nowy świat. Dlatego czas włączenia się Urana to pora olśnień, odkryć, wynalazków.
Uran porusza się wolno, dlatego z uwzględnieniem orb i retrogradacji podczas przechodzenia przez znaczące punkty horoskopu jego wpływ może trwać kilka miesięcy. W związku z tym można dokładnie prognozować jak długo będzie trwać ta czy inna sytuacja, którą wywołał tranzyt tej planety. W ogóle sytuacje związane z tranzytem Urana można wyliczyć znacznie wcześniej, gdyż planetę tę cechuje dokładność i określoność jej aspektów, czyli jeśli tworzy się aspekt Urana, to danych wydarzeń można oczekiwać z ogromnym prawdopodobieństwem.
Tranzytowy Uran przechodząc przez domy horoskopu urodzeniowego i tworząc aspekty do urodzeniowych planet daje w sferach ich przejawiania nieoczekiwane, niezwykłe wydarzenia, często wciągając człowieka w działania grupowe. Podczas przechodzenia Urana przez dom horoskopu, tak lub inaczej, pojawią się zmiany w sprawach tego domu. Sprzeciwianie się im jest bezsensowne, lepiej podporządkować się wpływom planety i przyjąć, to nowe, co ona przynosi. Co prawda zrobić nie jest łatwo, gdyż człowiek ma skłonność działać i reagować zgodnie z wypracowanymi stereotypami, których zazwyczaj nie chce zmieniać. Jeśli człowiek będzie rozumieć to, co się z nim dzieje i sam włączy program zmian, to możliwe, że uniknie dużych strat i poważnych wstrząsów, a przynajmniej będzie na nie przygotowany. Jeśli zaś przyjmie pozycję wyczekującą, to niespodzianki, w znacznym stopniu nieprzyjemne, nie każą długo na siebie czekać.
 Szczególnie silny wpływ Uran wywiera podczas przejścia przez kątowe domy horoskopu oraz podczas przecięcia się z tymi planetami, z którymi jest powiązany jakąkolwiek konfiguracją w horoskopie urodzeniowym. Zrozumiałe, że dużą rolę odgrywa jego własna pozycja w horoskopie, jak też jego status kosmiczny. Można też wyróżnić tranzyty Urana poprzez negatywne aspekty do własnego miejsca w horoskopie urodzeniowym, do czego dochodzi około 21, 42 i 64 roku życia każdej osoby. Te lata są zwrotnymi w indywidualnym rozwoju człowieka, są to okresy przełomów i radykalnych zmian, szczególnie kiedy Uran znajduje się w kątowych domach bądź ma szczególny status kosmiczny.
Korzystne aspekty Urana oddziaływują na człowieka pobudzająco. On staje się aktywniejszy, bardziej pewny siebie, niezależny, przedsiębiorczy i dosłownie nie może usiedzieć na miejscu. Jest to okres natchnienia i powodzenia w twórczych działaniach, które przynoszą niespodziewane szczęście w sprawach domu, przez których przechodzi Uran. Powodzenie może wiązać się ze sferą planety, z którą Uran tworzy korzystny aspekt, choć należy uwzględniać pozycję tej planety i samego Urana w horoskopie urodzeniowym. Nierzadko przy takim tranzycie po raz pierwszy ujawniają się skryte talenty czy niezwykłe zdolności, dochodzi do odkryć lub dokonania przełomu w badaniach naukowych. Nieoczekiwane zmiany często przynoszą sukcesy i całkowicie zmieniają życie człowieka. To dobry czas na zmianę image, pracy, otoczenia, na rozpoczęcie społecznej lub reformatorskiej działalności, poważne zajęcie się astrologią lub innymi paranaukami. Należy jednak uwzględniać, ze nawet harmonijne aspekty tranzytowego Urana mogą wywołać poważne problemy i sprowokować nieszczęśliwe wypadki. Nawet śmierć bliskiej osoby może zdarzyć się podczas korzystnych aspektów wyższych planet. W przypadku Urana oznacza to uwolnienie od czegoś lub wskazuje na to, że życie człowieka po tym wydarzeniu zmieni się na lepsze. Naturalnie nie wolno stawić takiej prognozy opierając się jedynie na aspekcie Urana.
Niekorzystne aspekty Urana działają ostrzej, ogłuszająco, często wnoszą chaos i zamieszanie w życie człowieka. Rutynowy rytm życia zostaje zaburzony, jednostka musi z marszu włączać się w procesy, których nie planowała i których często nawet nie mogła przewidzieć. W tym czasie często zawodzą lub nawet zdradzają przyjaciele, uregulowane sprawy zaczynają się gmatwać, co pociąga za sobą niemałe straty materialne. Zwiększa się ryzyko nieszczęśliwych wypadków, urazów, katastrof, a także pojawia się groźba porażenia prądem, napadu czy innych aktów agresji itp. Wszystko to tworzy okres silnego napięcia fizycznego i psychicznego, człowiek staje się nerwowy i nieadekwatnie reaguje na sytuację. Negatywne aspekty Urana mogą przejawiać się jako nietypowa dla człowieka impulsywność, niecierpliwość, wybuchowość, ekscentryczność. On może zachowywać się zbyt ostro, sarkastycznie, burzliwie reagować na każde rzeczywiste lub wyimaginowane ograniczenie wolności. Z tego powodu nierzadko psują się stosunki z otoczeniem, dochodzi nawet do ich zerwania. Człowiek może zachowywać się na tyle niezwykle, że nawet sam nie może wyjaśnić swego zachowania. W najgorszym wariancie możliwa jest przedwczesna śmierć gwałtownym charakterze, a nawet próby samobójcze. W tym okresie nie zaleca się bez specjalnego powodu wyruszać w podróż, rozpoczynać nowe sprawy czy przedsięwzięcia, zawierać umowy. Również interwencja chirurgiczna nie jest teraz wskazana za wyjątkiem oczywiście sytuacji, kiedy jest to niezbędne dla ratowania życia.
Retrogradacja. Uran w fazę retrogradacji wchodzi raz w roku, kiedy znajduje się naprzeciwko Słońca. Faza ta trwa około pięciu miesięcy (150 dni). Wpływ Urana w retrogradacji, tak jak i w ogóle wyższych planet, nie przejawia się tak wyraźnie, jak w przypadku szybkich planet. Wynika to z tego, że wyższe planety, to planety pokoleniowe i w związku z tym zwykli ludzie praktycznie retrogradacji nie odczuwają. Ruch wsteczny wyższych planów przejawia się bardziej subtelnie niż osobistych, jego wpływ bardziej rozprzestrzenia się na całe społeczeństwo i dotyczy bardziej globalnych spraw niż codziennego życia jednostki. W okresie retrogradacji Urana rodzą się ludzie z określonymi zadaniami karmicznym, na co wskazuje właśnie taki ruch i o czym pisałem w poprzednich tomach. Teoretycznie retrogradacja Urana może wskazywać na czas, kiedy człowiek może wrócić do swoich zapomnianych czy porzuconych z jakichś powodów pomysłów i spraw związanym z procesami twórczymi bądź działalnością wynalazczą. W tym czasie może on spojrzeć na swoje dawne prace pod innym kątem, zaś otoczenie lub publiczność może docenić to, co do tej pory odrzucał. Jest to więc czas sprawdzenia zdolności życiowych starych pomysłów.
Retrogradujący Uran podporządkowuje się „prawu pętli” tak samo, jak i inne planety, czyli jeśli Uran znajduje się w określonym punkcie i uruchomi jakieś wydarzenie, to w przypadku jeśli w retrogradacji powróci do tego stopnia, to owo wydarzenie ponownie wypłynie, czyli człowiek znów będzie się musiał nim zajmować. Takich powrotów może być kilka i za każdym razem dane wydarzenie przypomni o sobie.
 
 
© Copyright Ars Scripti-2, Białystok
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

Statystyka:
Przeglądano: 5340
Powrót
Dalej
 
20 lipiec 2024
19535117 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2024 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.