Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Rozmyślania o Czarnym Księżycu   Data: 24 wrzesień 2009
Wstęp:
 

Zawartość:

Przy badaniu Czarnego Księżyca często chce się zakrzyknąć: „Nie, on nie funkcjonuje, albowiem nie istnieje, a to znaczy, że nie ma problemów oznaczonych tym punktem. Nie ma przedstawiciela Lilith w świecie materialnym. Wszystko to wymyślili nieudolni astrolodzy!”. Tym niemniej Czarny Księżyc „funkcjonuje”. Co więcej problemy, które przynosi są bardzo poważne i czasami w ogóle nie rozwiązywalne, choć w Układzie Słonecznym rzeczywiście nie ma przedstawiciela Lilith w sensie ściśle fizycznym, który potwierdzałby jej istnienie.

Trzeba powiedzieć, że zadania wyznaczane przez Lilith często okazują się ponad nasze siły i zaczynamy odczuwać strach przed nimi, uznając ich fatalizm. Jednak współcześnie coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że pojęcie fatalizmu istnieje tylko w odniesieniu do leni, którzy nie chcą przyjmować odpowiedzialności za dokonywane przez siebie działania.

Po takim wstępie pojawia się naturalna potrzeba zaznajomienia się z tym, jak funkcjonuje Lilith i jak osiągnąć pozytywne rezultaty przy współdziałaniu z nią. Co więcej, pojawiają się pytania: czy można w ogóle znaleźć pozytywny aspekt oddziaływania Czarnego Księżyca i jak można „dogadać się” z takim fikcyjnym obiektem naszej realność bez przesadnego zafałszowywania zasad jej funkcjonowania?

Żeby odpowiedzieć na te pytania trzeba przede wszystkim odbyć podróż w „przeszłość naszej Przeszłości” i zrozumieć jak tworzył się ten punkt, jaka subtelna substancja uczestniczyła w jego pojawieniu się, a dopiero potem prześledzić mechanizmy jej pracy. Trzeba nadmienić, że rozwiązywanie problemów wyznaczonych przez Lilith przy uwzględnianiu wyłącznie aspektów wynikających z dnia dzisiejszego, czyli biorąc pod uwagę określone związki przyczynowo-sutkowe bieżącego wcielenia jest niemożliwe. Ten punkt nie ukazuje naszego „dzisiaj”, on zawsze ujawnia przeszłe błędy, chociaż czyni to poprzez bieżące problemy. Na tym polega cała trudność rozumienia i pracy z Czarnym Księżycem, albowiem pod pojęciem przeszłości kryje się prawdziwa Przeszłość, czyli minione wcielenia, o których niewiele wiemy, a wygląda to następująco.

Na przykład Czarny Księżyc w X domu. W obecnym wcieleniu taka pozycja może nie niepokoić człowieka silnie wyrażoną potrzebą organizacji i zarządzania jakimiś strukturami czy dążeniem do zdobycia znaczącego statusu społecznego. Ale obowiązkowo wskaże na to, że w przeszłości właśnie ten aspekt wywołał etyczne naruszenia, a w związku z nimi nastąpiły silne zaburzenia w sferach odpowiadających X domowi. Bardzo możliwe, że obecnie dana jednostka zadowoli się tak zwaną średnią pozycją społeczną i nie będzie dążyć do zdobycia  kierowniczego stanowiska, jednak niezależnie od tego i tak, i tak znajdzie się gdzieś obok niego i pokus związanych z nim czeka ją bardzo dużo. Jego przyjaciele mogą pełnić funkcje kierownicze i w jakimś momencie temu człowiekowi bardzo zechce się także zająć wyższe stanowisko. Możliwe, że jego bliscy bardzo aktywnie zaczną rozwijać temat awansu zawodowego i właściciel Lilith w X domu zrobi wszystko, co możliwe, żeby wejść wyżej na drabine awansu społecznego. Jednak z reguły po osiągnięciu czasami dość wysokiego poziomu, człowiek bywa zmuszony do odejścia z zajmowanego stanowiska albo na własne życzenia, albo na skutek okoliczności zewnętrznych, które pojawiają się nie wiadomo jak i nie wiadomo kiedy. Choć nie można też wykluczyć, że taka jednostka zajmie fotel prezesa jakiejś wielkiej korporacji, jeśli żyje w sposób dostatecznie świadomy.

Czasami takie położenie Lilith może wystąpić u nieformalnego lidera umiejącego porwać za sobą tłumy i realnie zmieniać istniejący porządek lub u człowieka mającego niezwykłe zdolności organizacyjne, ale nie umiejącego prawidłowo je zastosować. I zawsze, przy wystąpieniu dowolnego z wymienionych wyżej motywów, pewna doza dyskomfortu będzie niezauważalnie towarzyszyć właścicielowi Czarnego Księżyca w X domu.

W niektórych przypadkach przy takiej pozycji Czarnego Księżyca człowiek z dużym trudem może realizować się w swoim zawodzie, a tym bardziej sięgnąć w nim szczytów, albowiem nie ma doświadczenia w osiąganiu maksimum w jakiejś sprawie. Można powiedzieć, że nie zachowało się doświadczenie, gdyż jest on osobą niestałą i pasywną, która nie zdążyła się rozwinąć. Dlatego że najprawdopodobniej taka jednostka zatrzymała się w pół drogi i zaczęła coś nowego, a w związku z tym nie posiada umiejętności pozwalających osiągnąć konkretne rezultaty i zachować je. Często taka pozycja Lilith wywołuje brak pewności siebie, którą trudno przezwycięży, czasami powoduje depresję pojawiającą się bez konkretnych przyczyn.

Takie położenie może też mówić o niemożliwości zawodowej realizacji kogoś z Rodu danej Duszy wcielonej. Na przykład matka lub ojciec, mając wybitne zdolności w jakimś kierunku nie mogą przy ich pomocy osiągnąć odpowiedniej pozycji społecznej lub dziadek czy babcia, mając równie znaczące uzdolnienia, nie zechcieli ich realizować, czyli „zakopali swoje talenty w ziemi”. I teraz pozycja Lilith opowiada o tym, a Dusza wybierając takie wcielenie, musi ze swoimi cierpieniami w związku z Czarnym Księżycem w X domu trochę się pomęczyć, wypracowując nowe doświadczenia i z wielkim trudem odkrywając minione, żeby zrekompensować brak takich doświadczeń i pewnych cech wykształconych w jej Rodzie.

W taki sposób oddawane są długi i nawiązuje się więź w związku z aspektem społecznej realizacji Duszy. Co więcej, przywracana jest więź na poziomie Kanału Rodowego, odpowiadająca okolicznościom danego domu. Wiedząc o tych i innych sposobach przejawiania się Czarnego Księżyca, można nauczyć się rozumieć i bardzo dobrze odczuwać dozwolone granice przejawiania swoich właściwości w zakresie X domu. Człowiek poznaje charakter swoich nieprawidłowości i zaburzeń, a w związku z tym może sobie z nimi poradzić, mając określony poziom świadomości.

I tak, żeby zrozumieć jak działa Lilith, musimy odbyć podróż w Przeszłość, a zacząć trzeba od tego, że:

– po pierwsze robimy założenie, że teoria inkarnacji jest bezspornym faktem i nie tracimy czasu na udowadnianie, że jest odwrotnie;

– po drugie pamiętamy o tym, że sam Księżyc, pochodną którego jest Lilith to nie tylko nasze nawyki, potrzeby, tradycje, zakorzenione programy, „dzisiejszy dom”, nieruchomość, relacje z matką, ojczyzną i temu podobne, ale także i realne ciało niebieskie symbolizujące naszą Pamięć i wszystko, co nazywamy podstawą – doświadczeniem inkarnacji;

– po trzecie zakładamy obecność w każdym z nas pewnego poziomu inteligencji, a co za tym idzie także i możliwości świadomej kreatywności, albowiem bez tego nie można przejść ziemskiej drogi.

Więcej informacji na ten temat znajdzie Czytelnik w książce E. Suszczyńskiej, „Lilith ujawnia swoje tajemnice”.

 

© Copyright Ars Scripti-2, Białystok

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Statystyka:
Przeglądano: 4172
Powrót
Dalej
 
22 wrzesień 2023
19195614 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2023 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.