Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Poznajemy runy armaniczne   Data: 18 grudzień 2014
Wstęp:Zawartość:
Fa – rozpalanie ognia, strażnik ognia, inwentarz, własność, wzrost, wędrówka, zniszczenie, wystrzępienie.
 
Znaczenie runy
Energia ognia, umiejętność władania wszelkimi swoimi energiami, przekształcając ich niszczącą siłę w twórczą, oczyszczenie i spalenie tego, co zbędne. Wznoszenie się od dolnej czakry (muladhara) ku wyższym, wewnętrzna siła i potęga. Pragnienie i możliwość osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Zdecydowanie, konkretne rozwiązanie problemu.
 
Aspekt psychologiczny
Runa fa jest symbolem pierwotnego słowa („Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo”, Ewangelia wg. św. Jana, 1) i z tego względu stanowi podstawę powstawania wszystkiego – działania, aktywności, władania, także sobą. Oznacza także umieranie, w każdym znaczeniu tego słowa, po to by narodzić się na nowo. Odnosi się to zarówno do procesów transformacji w trakcie ludzkiego życia, jak również zawiera aspekt karmiczny. Z tego względu w aspekcie psychologicznym jest zarówno ostrzeżeniem przed marazmem i zastojem, przypomnieniem Prawach karmy, jak też wsparciem dla tych, którzy odpowiedzialnie kierują swoim życiem.
Fa pomaga przezwyciężyć blokady związane z pieniędzmi, bogactwem, ułatwia osiąganie sukcesów finansowych i zapewnia umiejętność cieszenia się z tego, co się posiada. Uczy pokonywania przeszkód.
 
Ur – wieczność, pierwotne światło, pierwszy impuls, zmartwychwstanie, praprzyczyna, żubr, tur.
 
Znaczenie runy
Zwrot ku siłom Natury, uzdrowienie, popchnięcie do przodu spraw, które utkwiły w martwym punkcie, poznanie praw Natury – zarówno swojej własnej (mikrokosmos), jak i otaczającego świata (makrokosmos). Naturalność, piękno, harmonia. Ogromny, jeszcze nie wykorzystany potencjał. Umiejętność nie zajmowania się tym, co zbędne. Natchnienie, powodzenie, oświecenie, przebudzenie, wyzdrowienie.
 
Aspekt psychologiczny
Ta runa mówi: „Poznaj samego siebie, a poznasz wszystko” i dzięki temu osiągniesz harmonię wewnętrzną i poprawisz swoje relacje z otaczającym światem. W przypadku problemów Ur radzi, by odnaleźć ich pierwotną przyczynę, pierwszy impuls, który wywołał ich pojawienie się, a wtedy łatwo będzie można sobie z nimi poradzi i rozwiązać bez większego trudu. Nieszczęścia powstają w naszym umyśle, więc wystarczy zmienić sposób myślenia, by przyciągnąć do siebie dobry los. Najważniejsze, to umieć rozpoznać fałszywe zło i fałszywe dobro.
Ur pozwala poznać samego siebie oraz swoje możliwości i potencjały, uczy dostrzegać piękno w otaczającym świecie, pomaga zrozumieć prawa Natury i Kosmosu.
 
Thor – piorun, błyskawica, błysk, cierń, młot Thora.
 
Znaczenie runy
Twórczość, płodność, praca przynosząca plony. Odzyskanie sił, a także ochrona. Sztuka biernego oporu. Twórczy wzrost, przebicie się, wchodzenie na szczyt. Pokonanie przeszkód. Rozwój duchowy. Umiejętność podejmowania decyzji, odwaga, odpowiedzialność jako cechy charakteru i sposób działania.
 
Aspekt psychologiczny
To runa siły wewnętrznej i niezwykłych mocy życia, które są w stanie pokonać nawet śmierć. Thor zachęca do walki z każdym przeciwnikiem, także z tym, który „mieszka” wewnątrz nas i zatruwa nas negatywnymi myślami, stereotypowymi przekonaniami i różnego rodzaju uprzedzeniami. Uczy jak być czujnym w odniesieniu do wszelkiego rodzaju negatywnych wpływów napływających do człowieka zarówno z zewnątrz, jak i ze strony jego emocji. W aspekcie karmicznym przypomina nam o ciągłości trwania, o Kole Samsary, o ciągłym odnawianiu się życia.
Thor chroni przed pokusami i zgubnymi w skutkach zamiarami, pomaga budować harmonię między tym co na zewnątrz, a tym co wewnątrz człowieka, wzmacnia siły twórcze.
 
Os – Asa (jeden bóg z rodu Asów), usta, powstawanie, jesion, popioły, święto wiosny.
 
Znaczenie runy
Aktywność świadomości, procesy poznania, akceptacja siebie i miłość do swojej osoby. Wojownik ducha, uwolnienie (wyzwolenie) osobowości, empatia, zrozumienie. Ujawnienie, odkrycie prawdy. Uświadomienie sobie harmonii i prostoty świata. Prawidłowa droga rozwoju, uczciwość, brak zbędnych obciążeń i negatywnych nawyków.
 
Aspekt psychologiczny
Duchowa moc manifestująca się poprzez słowa (które wszak wychodzą z ust). Os pomaga wyzwolić się z ciasnych kajdan fizyczności i wejść na drogę rozwoju duchowego. Zwraca uwagę na wielką potęgę praw i zasad moralnych, gdyż jedynie ich przestrzeganie czyni człowieka prawdziwie wolnym. Uczy zdrowej i prawdziwej miłości do samego siebie opartej na dostrzeżeniu własnych ułomności i wytężonej pracy nad ich usunięciem. Ułatwia walkę z pokusami, szczególnie tymi, które dotyczą pragnienia zdobycia władzy, chęci podobania się innym i dążenia do manipulowania innymi.
Os pozwala uświadomić sobie siłę własnych myśli i słów, wzmacnia gotowość do walki w obronie swoich praw i interesów, wzmacnia zdolności intelektualne i potencjał umysłowy.
 
Rit – czerwień, koło, prawo, prawda, głowa konia, kosmiczny porządek.
 
Znaczenie runy
Poznanie ukrytych reguł i praw, identyfikacja jako metoda poznawcza, włączenie się w kosmiczne procesy poprzez odpowiednie rytuały, umiejętność kierowania przebiegiem wydarzeń. Ruch, postęp, proces. Nauka, dobra szkoła we wszystkich znaczeniach tego słowa. Przyspieszenie procesu zdobywania wiedzy i wykorzystanie jej w najlepszy z możliwych sposobów. Ochrona przed negatywnymi działaniami nieżyczliwych ludzi.
 
Aspekt psychologiczny
Rit jest symbolem koła solarnego, odwiecznego kręgu pór roku, naturalnego przejścia od czasu narodzin (wiosna) poprzez intensywny rozwój (lato) do pełnej dojrzałości (jesień) i uśpienia przed aktem transformacji (zima). W aspekcie psychologicznym oznacza stan obcowania z Wyższym Ja, zagłębienie się w sobie, gdyż tylko wówczas można nawiązać kontakt z Absolutem. Rit to prawda w swej czystej, niczym nie zafałszowanej, postaci. Prawda bez jakichkolwiek relatywizmów moralnych – niezniszczalna, górująca nad wszelkimi przejawami ego.
Rit ułatwia przyswajanie wiedzy, wzmacnia pogodę ducha i spokój wewnętrzny, umożliwia jak najlepsze wykorzystanie zgromadzonych doświadczeń.
 
Ka – śmiałość, odwaga, płonąca pochodnia, drzewo świata, krew.
 
Znaczenie runy
Ochrona magiczna, praca na planach subtelnych, „w świecie niewidzialnym”, odejście od spraw codziennych, odizolowanie się po to, by pracować nad sobą, koncentracja, przygotowanie się do przejścia na wyższy poziom. Zdolności i doświadczenie ezoteryczne, profesjonalne zajmowanie się parapsychologią. Zachowanie równowagi kosmicznej. Pokora, równowaga, harmonia.
 
Aspekt psychologiczny
Runa Ka odsyła nas do naszych korzeni, do tego, skąd pochodzimy i jakie tradycje wyznajemy, przypomina nam o tym, że jesteśmy członkiem jakieś rodu. To tam znajdziemy siłę do pokonania trudności i zawirowań losu. Wystarczy poczuć „za swoimi plecami” siłę swoich przodków, pokoleń, które żyły przed nami, a teraz wcieliły się w nas. Należy jednak przy tym pamiętać, że i my staniemy się kiedyś „korzeniami”, minionymi pokoleniami, dlatego powinniśmy przeżyć swoje życie godnie, by nasi potomkowie mieli skąd czerpać siłę i nie wstydzili się za nas.
Ka wspiera dążenie do równowagi duchowej oraz wspiera poznanie wewnętrzne, intuicyjne, pomaga przezwyciężyć lęki wywołane ortodoksyjnym wychowaniem religijnym, wspiera realizację marzeń.
 
Hag – zniszczenie, grad, płatek śniegu, kryształ, żywopłot, ogrodzenie.
 
Znaczenie runy
Intuicja, olśnienie, natchnienie, dążenie do oświecenia. Zwrócenie się do bogini Hagal jako Matki Run. Ruch zaczynający się od czakry koronnej (sahasrary) i schodzący w dół, ku niższym czakrom. Spokój ducha. Podróże astralne, przemieszczanie się w czasie i przestrzeni wewnętrznej. Umiejętność pracy z energiami żywiołów. Ochrona przed popełnieniem błędu w wyniku nieostrożności.
 
Aspekt psychologiczny
Runa Hag rozwija pewność siebie i wiarę w siłę ducha oraz moc wewnętrzną. Przekonuje, iż owa moc istnieje w każdym człowieku i jest na tyle potężna, iż rozwijając ją poszerzamy swoją świadomość. Dzięki temu pozbywamy się dręczących nas wątpliwości i możemy wpływać zarówno na świat fizyczny, jak i duchowy. Uczy tego, żeby w każdej sytuacji być gotowym na wszystko, po to, by nie pobłądzić w drodze życiowej i umieć odnaleźć prawidłowy kierunek rozwoju.
Hagal zapewnia bezpieczeństwo, pozwala poczuć się „dzieckiem Wszechświata”, wzmacnia intuicję i wiarę we własne siły, pomaga odnaleźć najlepszy kierunek rozwoju.
 
Not – potrzeba, konieczność, cierpliwość, przymus losu.
 
Znaczenie runy
Czas i cierpliwość, umiejętność czekania i gromadzenia energii. Poznanie i zrozumienie zasady „nie czyń niczego zbędnego”. Uświadomienie swoich możliwości i rezygnacja z prób wykonania tego, co jest ponad siły. Uznanie zasady „po pierwsze nie szkodzić”. Lekarz, uzdrowiciel ludzkich dusz, doradca, pomocnik. Człowiek, który umie znaleźć najlepszy sposób na rozwiązanie problemu. Osiągnięcie spokoju ducha.
 
Aspekt psychologiczny
Runa Not twierdzi, że życie funkcjonuje zgodnie z odwiecznymi, pierwotnymi prawami, zaś dzięki ich zrozumieniu możemy pojąć i zaakceptować przyczynowość wszelkich zjawisk, z jakimi mamy do czynienia. Człowiek, który jest w stanie wyłapać pierwotną przyczynę jakiegoś zdarzenia jest w stanie przewidzieć jego skutki. To nasze najważniejsze zadanie mentalne – umieć dostrzegać następstwa przyczynowo-skutkowe. Dlatego runa ta radzi – zamiast walczyć z losem, wykorzystaj go.
Not pomaga zachować umiar we wszystkim, nasila kreatywne, twórcze podejście do życia, ułatwia zrozumienie i zaakceptowanie swego losu, przeznaczenia, wspiera wypełnienie misji życiowej.
 
Is – żelazo, lód, oświecenie
 
Znaczenie runy
Indywidualność, samoświadomość, rozwój osobowości, opanowanie metod i technik pracy z podświadomością. Zasłużony szacunek i uznanie. Mistrz, nauczyciel, psycholog, terapeuta. Umiejętność kierowania przebiegiem wydarzeń. Niezależność, swoboda, brak ograniczeń zewnętrznych i wewnętrznych. Opanowanie i spokój niezależnie od sytuacji.
 
Aspekt psychologiczny
Panowanie nad sobą i swoimi emocjami jest według runy Is podstawą panowania nad wszystkim. To czyni człowieka prawdziwie niezależnym i wolnym od każdego rodzaju uwarunkowań. Runa ta zapewnia ochronę wypływającą z wnętrzna jednostki, a tym samym uwalnia go od jakichkolwiek oczekiwań w stosunku do otoczenia. Jeśli będziemy w stanie wewnętrznie „zamrozić siebie”, to staniemy się niepodzielnym władcą swego życia.
Is pomaga wprowadzić porządek i harmonię w życiu, uwalnia od zależności, od mrocznych myśli i pesymizmu, ułatwia kontakt z podświadomością i akceptację samego siebie.
 
Ar – słońce, szlachetność, krąg niebios, orzeł, rok słoneczny, naturalny ogień.
 
Znaczenie runy
Osiągnięcie mistrzostwa, umiejętność kierowania myślami (pokonanie „błądzącego umysłu”), uwolnienie od destrukcyjnych przekonań. Prawidłowa decyzja, adekwatna ocena sytuacji, doskonale wykonana praca, osiągniecie równowagi duchowej, pokonanie barier i negatywnych wpływów zewnętrznych.
 
Aspekt psychologiczny
Runa Ar to światło i naturalny ogień, który niszczy ciemność, zwątpienie i brak pewności siebie. Oświetla ona prawidłową drogę, którą człowiek powinien posuwać się do przodu. Ar niszczy otaczające człowieka siły ciemności, dodaje otuchy i odwagi oraz rozświetla niezwykłym blaskiem codzienność dodając zdecydowania i energii. W kontekście karmicznym symbolizuje jednocześnie śmierć i ponowne narodziny – oto umieramy, by jak feniks z popiołów odrodzić się do nowego życia i nowych zwycięstw.
Ar umacnia przyjaźń i wzajemne zrozumienie w relacjach międzyludzkich, pomaga podejmować prawidłowe i przemyślane decyzje, wzmacnia siłę woli i wiarę w siebie.
 
Sol – zbawienie, zwycięstwo, kolumna, szkoła, twórczość, życie.
 
Znaczenie runy
Chroni owoce i rezultaty pracy, pomaga doprowadzić rozpoczęte działania do końca. Błogosławieństwo, entuzjazm, cudowna siła chroniąca w walce, zwycięstwo, sukces, powodzenie, uzasadniona duma. Brak podatności na zranienia w każdym tego słowa znaczeniu. Witalność, wzrost odporności organizmu.
 
Aspekt psychologiczny
Runa Sol zachęca do twórczości i kreatywności, co wypływa z przekonania, że prawdziwe zwycięstwo może odnieść tylko istota twórcza i kreatywna. Prawdziwą szkołą życia jest tworzenie czegoś całkowicie nowego, ponieważ tylko tak można zapewnić sobie i światu rozwój. Jedynie idąc drogą tej runy możemy być pewni, że zostawimy po sobie trwały ślad i wypełnimy misję, z jaką przyszliśmy na Ziemię, a także pokonamy własne ograniczenia i stereotypy w jakich funkcjonujemy.
Sol pomaga realizować wytyczone cele, ułatwia rozwiązywanie problemów, wzmacnia osobowość i pomaga pokonać wewnętrzne zahamowania.
 
Tyr – włócznia, ochrona, opieka, tajemnica.
 
Znaczenie runy
Przybliża światło „na końcu tunelu”, Anioł Stróż, pomoc idąca z góry, opieka Sił Wyższych. Nagroda, premia, pochwała, podwyżka. Spełnione nadzieje. Umiejętność oparcia się pokusom, wola walki pozwalająca na odniesienie zwycięstwa nad sobą, wrogami czy sytuacją.
 
Aspekt psychologiczny
Tyr zachęca nas do tego, byśmy nauczyli się „zakorzeniać” w życiu – poznawali jego tajemnice, zrozumieli głębię zachodzących wokół nas procesów, a następnie włączali się w nie na jak najgłębszym poziomie. Dzięki temu wejdziemy na wyższy poziom i staniemy się prawdziwymi uczestnikami życia, jego władcami, a nie biernymi i poddającymi się wszelkiego rodzaju zawirowaniom podmiotami. Podejmując walkę już zwyciężamy niezależnie od jej ostatecznego rezultatu.
Tyr usuwa lęki i strachy, pomaga znaleźć najlepsze wyjście z trudnej sytuacji, zachęca do działania, dodaje odwagi i przebojowości.
 
Bar – narodziny, pieśń, woda, brzoza, matczyna pierś.
 
Znaczenie runy
Dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, poczucie bezpieczeństwa, przywrócenie zachwianej równowagi. Uroczystości rodzinne typu chrzciny, wesele. Świadomość cykliczności zachodzących w przyrodzie i człowieku cyklicznych zmian. Mądrość życiowa, doświadczenie, wiedza intuicyjna.
 
Aspekt psychologiczny
Życie to proces nieustannej nauki i rozwoju. Człowiek może się mu poddawać biernie, ale może też wpływać na nie dzięki wolnej woli, a pojawiające się na swej drodze przeciwności losu traktować jako lekcje, które wzmacniają go i rozwijają. Runa Bar skłania ku temu i uczy pokonywania wszelkiego rodzaju lęków i obaw. Jeśli się z nich wyzwolimy, otworzymy się na nowe życie – bogatsze, pełniejsze i nauczymy się korzystać z różnorakich możliwości, jakie niesie życie.
Bar zapewnia ochronę podczas pracy nad sobą, wzmacnia chęć wprowadzania zmian wewnętrznych, pomaga „odrodzić się" do nowego życia.
 
Laf – pierwotne prawo, morze, życie, upadek, miłość.
 
Znaczenie runy
Wzrost, siła życiowa, witalność, energia. Miłość we wszystkich znaczeniach tego słowa. Człowiek staje się „widzącym” i otwiera się przed nim sens jego życia, losu, rodu i karmy, a w rezultacie tego pojawia się możliwość porządkowania i poprawiania spraw rodowych i karmicznych. Odkrycie ważnych spraw w świecie widzialnych i niewidzialnych. Odpoczynek po dobrze wykonanej pracy, udana podróż.
 
Aspekt psychologiczny
Runa Laf przypomina nam o podstawowej zasadzie ludzkiego bytu – człowiek rodzi się, by rozwijać poprzez swoje działania, a następnie umiera, by odrodzić się na nowo. Te same prawa dotyczą całej Natury, wszystkiego, co istnieje na Ziemi. Świadomość tych Praw jest podstawą ludzkiej mądrości i gwarantuje umiejętne wpisanie się w wszelkiego rodzaju Cykle Kosmiczne. Dzięki temu człowiek może pozbyć się psychicznych obciążeń i irracjonalnych lęków oraz przyjąć odpowiedzialność za swoje życie.
Laf - chroni przed załamaniem i rezygnacją uczy prawidłowego podejścia do partnerstwa, zapewnia „dobrą miłość", chroni przed destrukcyjnym partnerstwem.
 
Man – księżyc, wzrost, pustka, człowiek, mężczyzna, wzniesione ręce.
 
Znaczenie runy
Przed człowiekiem stoją otworem trzy drogi – droga działania, droga miłości, droga poznania, ale wyboru każdy musi dokonać sam za każdym razem, gdy znajdzie się na ich skrzyżowaniu. Zdecydowanie, poczucie odpowiedzialności, zachowanie adekwatne do sytuacji, bycie dżentelmenem czy damą. Twórczość, kreatywność, płodność w każdym znaczeniu tego słowa, dojrzałość, szlachetność.
 
Aspekt psychologiczny
Runa Man jest najprostszą i najtrudniejszą do zastosowania w życiu codziennym radą: „Bądź człowiekiem!”. Chce ona obudzić w nas najwznioślejsze i najbardziej humanitarne uczucia. Radzi, by wybrać jedną z trzech możliwych dróg (droga działania, droga miłości i droga poznania) i podążać nią w taki sposób, aby mogła się rozwinąć w tym, kto nią zmierza pełnia człowieczeństwa. Jest to jedyny sposób, by w pełni rozwinąć swój duchowy potencjał i znaleźć harmonię wewnętrzną.
Man chroni przed stresem, zdenerwowaniem i niepotrzebnym napięciem nerwowym, wspiera rozwój osobowości, ucisza emocje i frustracje.
 
Yr – irys, łuk, tęcza, błąd, gniew, cis.
 
Znaczenie runy
Zrównoważenie pierwiastka męskiego i żeńskiego (in-jang). Przywrócenie harmonii, lepsze rozumienie innych, poprawa relacji z ludźmi. Intuicja, miękkość, subtelność, delikatność. Protest przeciwko wojnie, przemocy i agresji. Życzliwość, serdeczność, przyjacielskość. Brak sprzeczności wewnętrznych.
 
Aspekt psychologiczny
Runa yr przypomina nam o tym, iż zawsze sami odpowiadamy za skutki swoich decyzji i działań. Mówi: „Cokolwiek czynisz, czyń mądrze i oczekuj końca”. Przypomina o tym, iż negatywne emocje – gniew, złość, nienawiść, zazdrość, agresja zawsze prowokują w odpowiedzi to samo, więc jeśli chcemy prowadzić harmonijne życie, powinniśmy ich unikać, a nastawić się na rozumienie innych i konstruktywną transformację relacji z bliższym i dalszym otoczeniem.
Yr pomaga uwolnić się od negatywnego wpływu innych, pozwala dokonać samodzielnego osądu sytuacji i pomaga bronić własnego zdania.
 
Eh – wierzchowiec, dwór, małżeństwo, istota pośrednicząca między naszym i podziemnym światem.
 
Znaczenie runy
Planetarna, a nawet kosmiczna świadomość, wszystkie poziomy „podłączenia się” do energii kosmicznej. Więź pomiędzy światem widzialnym a niewidzialnym. Współpraca, zgoda, kolegialność, związek, pokrewieństwo dusz. Praca, której nie można wykonać w pojedynkę. Dobre relacje w związku, rodzinie. Umiejętność korzystania z możliwości ukrytych w podświadomości.
 
Aspekt psychologiczny
Runa Eh zachęca do zgodnej współpracy i współdziałania, gwarantując płynące z tego dla każdej ze stron korzyści. Opowiada się też za trwałą miłością w związku (małżeństwie) pomiędzy mężczyzną i kobietą. Jedynie umiejętność połączenia tego, co widzialne (świat fizyczny, cielesny) z tym, co niewidzialne (świat uczuć i emocji) czyni ludzkie życie pełnym, harmonijnym i rozumnym. Zapominanie o którejś z tych połówek prowadzi do dysharmonii, zaburzeń, a nawet chorób psychicznych.
Eh rozszerza świadomość, pomaga wejść na poziom miłości kosmicznej, pomaga uwolnić się od negatywnych wpływów z przeszłości i śmiało spojrzeć w przyszłość.
 
Gyfu – krzyż, dar, belki wspierające sufit budynku, podpora.
 
Znaczenie runy
Odrodzenie, renesans, odnowienie. Narodziny czegoś nowego – pomysłu, dzieła sztuki, dziecka. Zakończenie jednego etapu rozwoju i początek następnego. Uzyskanie wyższego statusu społecznego. Otwarcie się na świat, ludzi, rozwój duchowy, postęp. Zdobycie mądrości życiowej, oświecenie.
 
Aspekt psychologiczny
Jedynie zjednoczenie mocy psychicznych i duchowych pozwala człowiekowi osiągnąć pełnię, panować nad sobą, swoimi zamierzeniami, dążeniami i własnym rozwojem. Jednocześnie runa Gyfu jest symbolem człowieka powstałego z Boga i ku Bogu zdążającego. To znak bożej iskry tlącej się w każdym z nas i tylko od nas zależy, czy rozpalimy ją jasnym i silnym płomieniem własnego człowieczeństwa, czy zgasimy, zalejemy brudem nikczemności pogrążając się w wiecznych ciemnościach.
Gyfu pomaga odnaleźć swoje miejsce w życiu, ułatwia podejmowanie nowych wyzwań i osiąganie trwałych sukcesów, chroni przed nadmiernym egocentryzmem.
 

Fragment książki "Runy armaniczne", która ukaże się nakładem wydawnictwa Ars Scripti-2 w pierwszej połowie 2015 r.
 
 
 
© Copyright Ars Scripti-2, Białystok
 
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
 

Statystyka:
Przeglądano: 2074
Powrót
Dalej
 
29 listopad 2021
18425580 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2021 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.