Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Połączenia Małych i Wielkich Arkanów, cz. 2   Data: 07 sierpień 2015
Wstęp:Zawartość:
Rydwan + 1B – podróż w interesach,
Rydwan + 3b(o) – kłopoty w podróży,
Rydwan + 4B – spektakularny sukces zawodowy,
Rydwan + 5B – wyjazd dla przyjemności, wczasy,
Rydwan + 6B – dobre wieści, uzyskanie znaczących informacji,
Rydwan + 7B(o) – całkowity chaos w podejmowanych działaniach,
Rydwan + 10B (o) – brak jakiegokolwiek postępu w działaniach,
Rydwan + RB – podróże po kraju zamieszkania,
Rydwan + GB – nawiązanie interesujących znajomości z obcokrajowcami,
Rydwan + GB(o) – inercję, zasiedziałość,
Sprawiedliwość + 1B – pomyślne załatwienie spraw urzędowych,
Sprawiedliwość + 2B – kariera w administracji państwowej,
Sprawiedliwość + 4B – wygranie procesu sądowego dotyczącego spraw materialnych,
Sprawiedliwość + 5B – konsekwencja w działaniu,
Sprawiedliwość + 8B – wygrany proces,
Sprawiedliwość + 8B (o) – przegrany proces,
Sprawiedliwość + KrB(o) – opłakane skutki nieuczciwości,
Eremita + 1B(o) – strach przed samotnością,
Eremita + 4B(o) – żmudną, samotną pracę, uwieńczoną własnym rozwojem,
Eremita +6B (o) – odrzucenie drogi rozwoju duchowego,
Eremita + 7B – wejście na ścieżkę rozwoju duchowego,
Eremita + 8B – konieczność samotnej pracy i przyjęcia odpowiedzialności za nią,
Eremita + RB – rozsądny i odpowiedzialny szefa,
Eremita + GB – zawarcie znajomości z człowiekiem o charyzmatycznej osobowości,
Koło Fortuny + 1B– niespodziewany przypływ gotówki,
Koło Fortuny + 2B(o)– straty poprzez hazard,
Koło Fortuny + 3B – korzyści materialne z prowadzonej działalności zawodowej,
Koło Fortuny + 4B(o) – trwonienie posiadanych zasobów finansowych,
Koło Fortuny + 5B – duża wygrana,
Koło Fortuny + 5B(o) – kradzież,
Koło Fortuny + 6B – korzyści materialne dzięki rodzinie,
Koło Fortuny + 8B(o) – nieumiejętność zarządzania własnym majątkiem,
Koło Fortuny + 9B(o) – nadmierne zobowiązania finansowe,
Koło Fortuny + KrB – wpływowego i bogatego człowieka,
Koło Fortuny + KB – korzystną współpracę zawodową z kobietami,
Koło Fortuny + GB(o) – osobę o zmiennym i kapryśnym charakterze,
Moc + 1B – liczne potomstwo,
Moc + 3B – odkrycie w sobie nowych uzdolnień i możliwości,
Moc + 6B – objęcie przywództwa nad grupą ludzi, zespołem pracowników,
Moc + 7B – praca pozwalająca na wykorzystanie wszystkich posiadanych potencjałów,
Moc + 9B(o) – nieumiejętność wykorzystania własnych możliwości,
Moc + KrB – dobry organizator i przywódca,
Moc + KB – dobrą znajomość swoich możliwości,
Wisielec + 1B(o) – załamanie nerwowe,
Wisielec + 2B(o) – stan szoku, wstrząs psychiczny,
Wisielec + 3B(o) – trudności w zrozumieniu samego siebie, brak równowagi emocjonalnej,
Wisielec + 4B(o) – marnowanie okazji i szans na rozwój zawodowy,
Wisielec + 6B(o) – zagubiony list, wiadomość nie dotrze do adresata,
Wisielec + 7B – odzyskanie równowagi emocjonalnej dzięki modlitwie,
Wisielec + 9B – koniec depresji lub problemów psychicznych,
Wisielec + KrB(o) – poważne nieporozumienia z szefem,
Śmierć + 3B(o) – bankructwo,
Śmierć + 5B – pozytywna transformacja własnej osobowości,
Śmierć + 6B(o) – kłopoty zdrowotne członka bliskiej rodziny,
Śmierć + 9B(o) – poważna choroba, kłopoty zdrowotne,
Śmierć + KB(o)– osobę destrukcyjną i uzależniającą innych od siebie.
Równowaga + 2B – zdolność do podejmowania dobrych decyzji,
Równowaga + 4B – umiejętność godzenia życia zawodowego i osobistego,
Równowaga + 7B – pełna harmonia wewnętrzna i zewnętrzna,
Równowaga + 7B(o) – brak harmonii wewnętrznej i systematyczności w działaniach,
Równowaga + RB(o) – człowiek o dwóch twarzach, sztucznie zbudowany image,
Diabeł + 1B(o) – niechciana ciąża, nieślubne dziecko,
Diabeł + 4B(o) – krańcowe lenistwo i niechęć do pracy,
Diabeł + 6B(o) – zdrada, niewierność małżonka lub przyjaciela,
Diabeł + 7B(o) – zajmowanie się czarną magią,
Diabeł + 9B(o) – brak tolerancji, fanatyzm,
Diabeł + KrB(o) – człowieka o skłonnościach do hulaszczego trybu życia, alkoholizm,
Diabeł + KB – ekscytującą przygodę miłosną,
Diabeł + KB(o) – brutalność lub perwersje seksualne,
Diabeł + GB(o)– osobę wulgarną i prostacką.
Wieża Boga + 1B(o) – separacja,
Wieża Boga + 4B(o) – bankructwo, upadek firmy, utrata źródła utrzymania;
Wieża Boga + 5B(o) – włamanie,
Wieża Boga + 6B(o) – czasowe lub trwałe rozstanie z partnerem,
Wieża Boga + 8B – rozpoczęcie budowy własnego domu,
Wieża Boga + RB – zmianę miejsca zamieszkania,
Gwiazda + 1B – nowy projekt, aktywność twórcza,
Gwiazda + 3B – rozwój i wykorzystanie zdolności artystycznych,
Gwiazda + 3B(o) – niemoc artystyczna,
Gwiazda + 5B(o) – bałaganiarstwo, nieuporządkowane życie uczuciowe;
Gwiazda + 9B – miłość platoniczna,
Gwiazda + 10B – sukces artystyczny,
Gwiazda + KrB – sukces w pracy artystycznej,
Gwiazda + KB(o) – bark gustu, dziwne upodobania estetyczne.
Księżyc + 2B(o) – iluzje, brak realnej oceny rzeczywistości;
Księżyc + 5B(o) – oszustwo, ucieczka w świat fantazji,
Księżyc + 6B – doskonała intuicja,
Księżyc + 7B(o) – brak realnego podejścia do życia.
Księżyc + KrB – silna, władcza kobieta,
Księżyc + KB – osobę o romantycznym usposobieniu.
Słońce + 9B – poprawa witalności, koniec problemów zdrowotnych.
Słońce + RB – mężczyzna o charyzmatycznej osobowości,
Słońce + GB(o) – snob i egoista,
Sąd Boży + 1B(o) – niesnaski i nieporozumienia w rodzinie.
Sąd Boży +3B(o) – niepotrzebna rywalizacja w rodzinie,
Sąd Boży + 5B – otrzymanie wsparcia duchowego w rodzinie,
Sąd Boży + 10B(o) – życie rodzinne negatywnie wpływa na rozwój jednostki.
Sąd Boży + KrB – mężczyzna o tradycyjnym podejściu do spraw rodziny, patriarcha.
Sąd Boży + KrB(o) – tyran domowy, despota,
Sąd Boży + GB – dobre porozumienie z młodszymi członkami rodziny,
Świat + 1B – wyjazd za granicę, na południe lub do Ameryki.
Świat + 3B – wyjazd za granicę do pracy lub w związku z interesami.
Świat + 3B(o) – problemy związane z wyjazdem za granicę.
Świat + 4B – współpraca zawodowa z obcokrajowcami.
Świat + 6B – wyjazd członka rodziny za granicę.
Świat + 8B(o) – straty na skutek współpracy z obcokrajowcami.
Świat + 10B – wszystkie drogi stoją otworem.
Świat + RB – uzyskanie stałego pobytu za granicą, zmianę obywatelstwa.
Świat + RB(o) – utrudnienia związane z wyjazdem za granicę.
Świat + GB – długą podróż.
 


 
© Copyright Ars Scripti-2, Białystok
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Statystyka:
Przeglądano: 14849
Powrót
Dalej
 
13 kwiecień 2024
19431912 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2024 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.