Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Nowe rozkłady Tarota   Data: 23 luty 2010
Wstęp:
 

Zawartość:
1. Klucz

Czasami zdarza się tak, że klient nie chce powiedzieć, jaki problem sprowadza go do tarocisty lub po prostu nie wie, na czym by należało się skoncentrować i jaki problem poddać analizie. W takim wypadku można z powodzeniem zastosować ten rozkład, ale jako układ wstępny, przybliżający sytuację danej osoby, a po nim dopiero odpowiednio dobrany rozkład problemowy. Na początku wybieramy sygnifikatora, następnie wykonujemy czynności wstępne i wybieramy dziewięć kart, które układamy w następujący sposób:

                                                                     1

                                                               2    S    3

                                                                  4    5

                                                              6            7

                                                           8                  9

Układ interpretuje się zgodnie z podanym kluczem:

S – sygnifikator,

1 – osobowość osoby pytającej,

2 – co ją niepokoi?

3 – co jest jej najważniejszym problemem?

4, 5 – mniej istotne problemy,

6, 8 – w jaki sposób osoba pytająca przyczyniła się do zaistnienia problemów?

7, 9 – w jaki sposób stan psychiki wpływa na sytuację problemową?

Uwaga: w przypadku tego rozkładu powinniśmy użyć całej talii.

 
2. Perspektywy

Rozkład o nazwie perspektywy można stosować do ogólnej analizy zaistniałej sytuacji, jak i układ dodatkowy, uzupełniający w przypadku, gdy zanalizowaliśmy sytuację bieżącą, a klient (lub my sami) chcemy dowiedzieć się czegoś bardziej szczegółowego o dalszych perspektywach lub możliwościach rozwoju. Po wykonaniu czynności wstępnych i wybraniu sygnifikatora losujemy siedem kart i układamy je tak, jak pokazano na schemacie:

                                        S                         7
 

                                                                   6

 

                                                     3            1          2

 

                                                                   5

 

                                                                   4

Znaczenia poszczególnych kart w rozkładzie:

S – sygnifikator,
1 – aktualna sytuacja,

2 – to, co z przeszłości wpływa na obecną sytuację,

3 – przyszłość i jak można na nią wpływać,

4 – cechy charakteru, które mogą zwiększyć korzystne perspektywy,

5 – przyczyny ewentualnych problemów, na co trzeba zwrócić uwagę,

6 – najkorzystniejszy kierunek działań,

7 – dalsza przyszłość.

Uwaga: można stosować całą talię lub tylko Wielkie Arkana.

 
3. Zmiany

Ludzie z reguły boją się zmian, a głównie dlatego, że nie wiedzą, co one przyniosą. Aby ułatwić sobie rozeznanie się w nowej sytuacji oraz wcześniejsze przygotowanie się do niej, można zastosować rozkład o nazwie „Zmiany”. Po wykonaniu czynności wstępnych i znalezieniu sygnifikatora należy wylosować dziesięć kart i ułożyć je w następujący sposób: 

                                                               1

                              2         3          4         5         6          7          8

                                                     9        S         10

Znaczenia poszczególnych kart w układzie:

S – sygnifikator,

1 – samopoczucie osoby pytającej w chwili obecnej,

2 – w jakiej sferze życia nastąpią zmiany?

3 – w jakiej sferze życia powinny zajść zmiany?

4 – ogólny stosunek osoby pytającej do zmian?

5 – na co należy zwrócić największą uwagę?

6 – w jaki sposób należy przygotować się do zmian?

7 – czego należy unikać?

8 – na czym trzeba się skoncentrować?

9 – co pozytywnego przyniosą zmiany?

10 – co może wydarzyć się negatywnego?

Uwaga: zaleca się stosować całą talię.

Uwaga: w przypadku tego rozkładu powinniśmy użyć całej talii.

          
4. Kaprys losu

Ten układ można stosować do rozwiązania dowolnego problemu, pod warunkiem, że zaistniał on nieoczekiwanie, jak również do analizy wszelkich wydarzeń losowych, całkowicie niezależnych od woli człowieka. Dzięki niemu można rzucić światło na trudną sytuację i poszukać dróg wyjścia z niej. Osoba pytająca nie musi precyzować problemu, zrobią to za nią karty. Po wykonaniu czynności wstępnych i znalezieniu karty-sygnifikatora, należy wybrać losowo siedem kart i ułożyć je w następującej kolejności:

                                                            1

                                                      2    3

                                                4    5    6

                                                      S    7

Karty interpretujemy według podanego poniżej klucza:

S – sygnifikator,

1 – problem,

2 – ogólna aura problemu,

3 – wpływ osoby pytającej na zaistnienie problemu,

4 – wpływ losu na zaistniałą sytuację,

5 – sytuacja w chwili obecnej,

6 – sposób wyjścia z trudnej sytuacji,

7 – sytuacja w przyszłości.

Uwaga: w przypadku tego rozkładu możemy zastosować tylko Wielkie Arkana lub całą talię.

 
5. Droga

Układ „Droga” stosuje się wtedy, gdy osoba pytająca zdecydowała się wejść na nową drogę życiową i musi w związku z tym wprowadzić znaczące zmiany w swoim życiu, nie jest jednak pewna, co te zmiany faktycznie jej przyniosą. Aby rozwiać tego rodzaju wątpliwości i uzyskać potwierdzenie (lub zaprzeczenie) słuszności podjętych decyzji, można rozłożyć ten rozkład. Po wykonaniu czynności wstępnych i znalezieniu sygnifikatora, należy losowo wybrać osiem kart i ułożyć je tak, jak pokazano niżej:

                                                                    1        2

                                                          3        4   S   5        6

                                                                    7        8

Analizę układu ułatwią poniższe pytania:

S – sygnifikator, 

1– w jakim kierunku powinienem zmierzać?

2 – co przyniesie mi obrana droga

3 – jak odbierze to moje najbliższe otoczenie?

4 – czy wpłynie to na mój rozwój osobisty?

5 – czy wpłynie to na moja sytuację materialną?

6 – jak odbierze to moje dalsze otoczenie?

7 – jakie należy wprowadzić modyfikacje?

8 – jaki będzie ostateczny rezultat?

Uwaga: w przypadku tego rozkładu możemy zastosować tylko Wielkie Arkana lub całą talię.

 
6. Przeznaczenie

Często w naszym życiu zdarza się tak, że po pewnych wydarzeniach zastanawiamy się nad tym czy można ich było uniknąć, czy też nie. Bądź też, jako osoby przezorne, staramy się wcześniej poznać to, co jest nam przeznaczone w danej dziedzinie życia. Doskonale do tego celu nadaje się układ o nazwie „Przeznaczenie”. Stosuje się go niezależnie od sfery życia, która interesuje osobę pytającą. Tak jak w większości układów wykonujemy czynności wstępne, znajdujemy sygnifikatora układu, a następnie losowo wybieramy jedenaście kart i układamy je w następującej kolejności:

                                                       1            2            3

                                              S              4            5

                                                       6           7             8  

                                             11            12          13  

Układ interpretujemy zgodnie z podanym poniżej kluczem:

S – sygnifikator,               

1, 2, 3 – najbliższe nieuniknione wydarzenia,

4, 5, – to, co będzie się działo pod naszym wpływem,

6, 7, 8 – nieuniknione wydarzenia w dalszej przyszłości,

11, 12 – późniejsze wydarzenia zależne od nas,

13 – przeznaczenie.

Uwaga: w przypadku tego rozkładu powinniśmy użyć całej talii.        

 
Alla Alicja Chrzanowska

© Copyright Ars Scripti-2, Białystok
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
 
 
Statystyka:
Przeglądano: 4149
Powrót
Dalej
 
18 styczeń 2020
17042039 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2020 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.