Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Merkury w roli emitora   Data: 24 październik 2011
Wstęp:
Uważa się, iż Merkury nie kształtuje wybitnie znaczących wydarzeń z powodu dużej swojej dużej prędkości – w jednym stopniu przebywa on mniej niż dobę. Wyjątkiem, jak już wiemy, są te okresy, kiedy planeta spowalnia swój ruch przy zmianie kierunku i pozostaje w jakimś stopniu na kilka dób.

Zawartość:

Wydarzenia związane z przejściem Merkurego przez planety urodzeniowe lub aspekty do nich najczęściej dotyczą zwykłych codziennych spraw, którym człowiek zazwyczaj nie nadaje specjalnego znaczenia. Co prawda, jeśli analizujemy konkretny horoskop, to Merkury z reguły jest sygnifikatorem jakiegoś domu. Gdy badamy jego tranzytowe przejście przez ten dom, to okazuje się, że wydarzenia mogą być dość znaczące.

Jak wiadomo Merkury jest wysłańcem bogów – przewodnikiem i informatorem. Przede wszystkim odpowiada za życie intelektualne jednostki i jego powiązania ze światem. Przechodząc przez jakikolwiek dom, pokazuje kierunek uwagi, czyli to, czym w danym momencie zajmuje się umysł człowieka, w jakiej sferze życia i jakie zadanie intelektualne rozwiązuje, na ile pomyślne będzie życie zawodowe, nauka, praca badawcza itd. Aspekty tranzytowego Merkurego mówią o właściwościach i jakości percepcji i przekazywania informacji.

Podczas badania wpływu planet tranzytowych należy z uwagą odnosić się do właściwości ich ruchu. Jak wiadomo, wszystkie planety za wyjątkiem Słońca i Księżyca z punktu widzenia obserwatora na Ziemi, poruszają się nierównomiernie, czyli okresowo zmieniają kierunek swego ruchu. Planety w retrogradacji oddziaływują nieco inaczej niż będące w ruchu prostym. Należy o tym pamiętać podczas zgłębiania dalszego materiału. Zazwyczaj interpretacja wpływu planet tranzytowych w związku z ich przejściem przez Zodiak lub domy horoskopu podawana jest tylko dla ruchu prostego, to samo dotyczy aspektów. Jeśli w opisie nie ma wskazania na to, jak będą „zachowywać się” planety w ruchu retrogradacyjnym, należy uwzględniać to samodzielnie. Oprócz tego należy zwracać uwagę na to, w jakiej fazie znajduje się planeta retrogradująca – czy tylko zaczyna ruch wsteczny, znajduje się w koniunkcji ze Słońcem, kończy ruch retrogradacyjny lub porusza się prosto, ale jeszcze przechodzi przez te stopnie, przez które przechodziła w ruchu retrogradacyjnym. Każda z tych faz ma swoje niuanse. Nie wolno też zapominać tu o takim fakcie, jak „spalenie planety” (patrz t. IV, rozdz. 1).

Wpływ planet w retrogradacji jest w jakimś sensie podobny do ich oddziaływania w ruchu prostym, ale przy negatywnych aspektach, chociaż nie można fazę retrogradacji uznać za całkowicie negatywną. Po prostu ma ona swoje właściwości, które należy znać i uwzględniać. Planeta w retrogradacji pozawala wrócić do zarzuconych spraw, dokończyć je, naprawić jakieś błędy lub pomyłki, wypróbować inne warianty rozwiązania problemów. W okresie „zatrzymania”  planety nie zaleca się zaczynać jakichkolwiek spraw, gdyż mają one wówczas tendencję do przeciągania się, jakby zastygają w miejscu, nie dając ani pozytywnego, ani negatywnego rezultatu. Jest to czas na przemyślenia i rozważania nad dalszymi działaniami. Jeśli w okresie retrogradacji lub fazie stacjonarnej przyjmuje się jakąś decyzję, realizować ją można dopiero wtedy, kiedy Merkury znajdzie się w ruchu prostym i nie wcześniej niż dojdzie do tego stopnia, od którego zaczął się jego ruch retrogradacyjny.

Merkury znajduje się w ruchu retrogradacyjnym mniej więcej przez trzy tygodnie około 3-4 razy w roku. Jest to czas nieporozumień, pomyłek, błędów, braku uwagi, często niewyjaśnianych. Ludzie stają się nieuważni, zapominalscy, roztargnieni. Łatwo o naruszenia harmonogramu dnia, wyznaczone spotkania i umówione sprawy często zostają zerwane, a znaleźć kogoś na jego miejscu jst bardzo trudno. Spóźnienia, zahamowania, zmiany w kursowaniu środków transportu, kłopoty z połączeniami to zwykła sprawa w tym czasie. Gubią się listy, papiery, klucze, drobne przedmioty, spowalnia się wszelka działalność związana z Merkurym. Samochody, komputery, urządzenia techniczne codziennego użytku z łatwością się rozregulowują. Zaczynają dokuczać telefony kredytodawców i narzekania klientów, wzrasta ilość nieprawidłowych połączeń. Pojawiają się ludzie, z którymi od dawna nie utrzymywało się kontaktów. Zdecydowanie wzrasta niebezpieczeństwo nieprawidłowego zrozumienia lub interpretacji informacji, błędów służb dyspozytorskich, nie uzgodnionych działań. Ujawniają się błędy i niedokładności popełnione w przeszłości. W umowach podpisanych podczas retrogradacji Merkurego z reguły później odkrywane są poważne pomyłki lub fatalny w skutkach brak precyzji. Sprawy zaczęte w tej fazie nie bywają stabilne. Co jakiś czas trzeba będzie powracać do źródeł , wnosić do projektów, kontraktów itp. jakieś poprawki, a nawet może dojść do zmiany typu działalności. Za każdym razem, gdy Merkury wejdzie w fazę retrogradacji będą pojawiać się różnego rodzaju trudności. Problemy są też możliwe w sferze handlu. To, co zostanie kupione podczas wstecznego ruchu Merkurego często okazuje się niepotrzebne, nie pasujące do niczego, wybrakowane, przy czym wada ujawnia się dopiero wtedy, kiedy planeta rozpoczyna ruch prosty.

Jako czynnik pozytywny należy podkreślić to, że w okresie retrogradacji Merkurego jest możliwość powrotu do tych spraw, które zostały odłożone na później, zapomniane lub nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Pojawia się możliwość wykonania ich jeszcze raz i naprawienia ujawnionych z biegiem czasu błędów. Retrogradujący Merkury daje możliwość zrobienia porządku w papierach i drobnych sprawach, przypomnieć sobie to, o czym się zapomniało, znaleźć to, co zostało zgubione, przeanalizować swoje stanowiska, zmienić nieprawidłowe dyspozycje, naprawić zepsute mechanizmy, poprawić stosunki lub rozwiązać je ostatecznie. W sferze nauki całościowo jest to dobry czas, jeśli będziemy traktować ten proces jako gromadzenie informacji, ale na demonstrowanie swojej wiedzy nie jest to dobry moment z powodu groźby zostania zrozumianym nieprawidłowo lub przewrotnie.

Merkury w retrogradacji ma największy wpływ na ludzi, u których w horoskopie urodzeniowym są mocno wyrażone znaki Bliźniąt lub Panny, sama planeta ma silny status lub znajduje się w pobliżu AS, a także na tych, którzy wykonują merkuriański zawód.

Szczególną uwagę należy zwrócić na moment koniunkcji tranzytowego Merkurego ze Słońcem. W tym wypadku należy uwzględniać to, że Merkury w ciągu jednego cyklu robi dwie koniunkcje ze Słońcem – górną i dolną. Do dolnej dochodzi w środku drogi odbywanej przez planetę w ruchu wstecznym i odpowiada Nowiu. Merkury w tym czasie znajduje się przed Słońcem, czyli między nim a Ziemią. Podczas górnej koniunkcji Merkury porusza się w ruchu prostym i znajduje się za Słońcem (w stosunku do Ziemi), co odpowiada Pełni. Między momentem dolnej i górnej koniunkcji mija mniej więcej 6-7 tygodni. Dolna koniunkcja to punkt zakończenia poprzedniego cyklu i początku nowego. Do dolnej koniunkcji Merkurego i Słońca należy zakończyć wszystkie sprawy, zaś po niej można rozpoczynać planowanie nowych, chociaż na razie tylko na planie mentalnym. Faktyczne działania można inicjować nie wcześniej niż Wtedy, gdy Merkury rozpocznie ruch prosty. Aspekty, które on tworzy w tym czasie (zarówno z planetami tranzytowymi, jak i urodzeniowym) są bardzo ważne. Wskazują na to, z jakimi przeszkodami spotka się człowiek w zakresie spraw związanych z Merkurym, co będzie sprzyjać sukcesom i jak to odbije się na danej jednostce. Podczas analizy wpływu dolnej koniunkcji koniecznie należy uwzględniać ruch wsteczny Merkurego.

Podczas górnej (dyrekcyjnej) koniunkcji następuje aktywizacja funkcji Merkurego, szczególnie silna w czasie dokładnego połączenia planet, kiedy Merkury znajduje się „w sercu” Słońca. Człowiek staje się jakby mądrzejszy i przezorniejszy. Jasno pracuje głowa, pojawia się mnóstwo pomysłów, które można przedstawić światu. To korzystny czas dla wszystkich wymienionych powyżej merkuriańskich spraw. Natomiast przy „spalonym” Merkurym należy zachować ostrożność, gdyż w tych dniach ludzie zazwyczaj słyszą tylko siebie i mogą przegapić ważną informację lub niemniej ważne szczegóły.

Przy retrogradującym Merkurym nie zaleca się:

– zaczynać nowe sprawy lub podejmować naukę;

– rejestrować firmę, otwierać sklep, salon itp.;

– rozpoczynać nową pracę;

– podpisywać kontrakty, umowy, uzgodnienia, ważne dokumenty;

– załatwiać dokumenty, zaświadczenia itp.;

– kupować lub zamieniać mieszkanie (dom), przeprowadzać się;

– wynajmować lub oddawać pod wynajem lokale;

– kupować lub sprzedawać urządzenia techniczne i środki komunikacji;

– zaciągać długi i pożyczać komuś pieniądze;

– wyruszać w podróż do nowych miejsc;

– wysyłać ważne listy, dokumenty, przesyłki itp.;

– zawierać nowe znajomości, prowadzić znaczące rozmowy.

Przy retrogradującym Merkurym  zaleca się:

– kończyć zaczęte wcześniej sprawy i rozwiązywać „stare” problemy;

– robić porządki w biurkach, dokumentach i papierach związanych z pracą;

– przeglądać archiwa, powracać do już przeczytanych książek;

– wyrzucać niepotrzebne papiery, drobne przedmioty;

– powracać do swoich korzeni i źródeł;

– dokonywać przeglądów najdalszych, najciemniejszych kątów w swoim domu lub biurze;

– przeglądać stare umowy i warunki współpracy;

– szukać nowych lokali, do których można się przeprowadzić po powrocie Merkurego;

– spotykać się ze starymi przyjaciółmi, odświeżać dawne znajomości;

– redagować i przepisywać to, co zostało kiedyś napisane.

Korzystne aspekty Merkurego

Zwiększają intuicję, wrażliwość, szybkość odbioru informacji i zdolności przystosowawcze. Człowiek staje się rzeczowy, ma łatwość wysławiania się, szybciej reaguje na nowe pomysły i łatwo wzbudzić w nim entuzjazm. W okresie działania korzystnych aspektów dobrze jest zajmować się pośrednictwem, zawierać umowy, podpisywać kontrakty i ważne dokumenty, załatwiać sprawy papierkowe, nawiązywać zawodowe i osobiste kontakty, zajmować się reklamą, rozpoczynać sprawy związane z wykształceniem oraz naukowymi i literackimi zajęciami. To dobry czas dla handlu, krótkich i niedalekich wyjazdów, kontaktów z sąsiadami i krewnymi, na księgowe i innego rodzaju obliczenia, pisanie listów, przygotowywanie konspektów i wykładów oraz innych prac pisemnych, a także na zajęcia wymagające błyskotliwego umysłu i giętkiego podejścia. Aspekty te sprzyjają ludziom biznesu, posłańcom, wydawcom, reporterom, bibliotekarzom, nauczycielom, studentom, uczonym i innym przedstawicielom zawodów merkuriańskich.

Niekorzystne aspekty Merkurego

Przynoszą roztargnienie, nieobowiązkowość, drażliwość, niepokój, nerwowość, trudności w kontaktach, gadatliwość lub odwrotnie, trudności z przekazaniem swoich myśli. Człowiek może stać się przesadnie krytyczny, przewrotny, zetknąć się z oszustwem czy oszczerstwem. W tym czasie możliwe są nieporozumienia, nie przyjmowanie czegoś do wiadomości, fałszywe informacje, kradzieże lub zgubienie ważnych dokumentów i papierów, kluczy i innych drobnych przedmiotów. Pojawiają się problemy z nauką, nieporozumienia lub konflikty z bliskimi krewnymi, rodzeństwem, sąsiadami, współpracownikami, trudno z kimkolwiek się porozumieć. Mogą dokuczać natrętne telefony, zwalić się na głowę nieoczekiwani goście. Możliwe są problemy ze środkami łączności, korki na drogach, spóźnienia pociągów, trudności ze zdobyciem potrzebnych informacji. W tym czasie nie wolno zajmować się ważnymi sprawami, rozpoczynać pertraktacje, wyznaczać spotkania biznesowe, podpisywać kontrakty, umowy i inne ważne dokumenty, rozpoczynać nową pracę, składać podania z prośbą, zaciągać zobowiązania. Podróże i delegacje służbowe lepiej przełożyć, nie zaciągać pożyczek, ani nie pożyczać innym pieniędzy oraz nie inicjować żadnych nowych spraw.

 

© Copyright Ars Scripti-2, Białystok
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

 

Statystyka:
Przeglądano: 4946
Powrót
Dalej
 
22 wrzesień 2023
19195669 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2023 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.