Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Mars w roli emitora   Data: 05 czerwiec 2012
Wstęp:
Wpływ tranzytowego Marsa jest stosunkowo krótki – od 5 do 8 dni w przypadku jego normalnej prędkości. W okresie retrogradacji Mars porusza się po łuku zodiakalnego kręgu obejmującym 10-15°. W takim miejscu Mars zatrzymuje się prawie na pół roku, jeśli uwzględnimy pierwsze dyrekcyjne przejście przez ten łuk, fazę regrogradacyjną trwającą nieco ponad 2 miesiące i drugie dyrekcyjne przejście. Zrozumiałe, że w tym czasie oddziaływanie Marsa staje się długotrwałe.


Zawartość:
Tranzyt Marsa wskazuję na tę sferę życia, która wymaga od człowieka maksymalnej aktywności. Wola i pragnienia jednostki będą związane z domem, który został zaktywizowany tranzytem tej planety, z domem, w którym znajduje się urodzeniowy Mars i z domem, którym ona włada. Właśnie na sprawy związane z tymi domami wydatkowana jest zasadnicza część energii człowieka, w tym zakresie będzie on wykazywał zdecydowanie, skłonność do ryzyka, a pojawiające się problemy usiłuje rozwiązać bez jakiejkolwiek zwłoki. I zazwyczaj udaje się mu rozwiązać je dość szybko, naturalnie w przypadku braku negatywnych aspektów do Marsa. Znak Zodiaku, przez który przechodzi tranzytowy Mars pokaże sposób rozwiązywania zadań stojących przed człowiekiem, wskaże na metody, które będzie wykorzystywać do osiągania celów. Tam gdzie znajduje się Mars, kipi życie, a jednostka jest zajęta albo intensywną działalnością, albo walką. Na tym tle pojawiają się nowe pomysły, łatwo nawiązywane są znajomości, które potrafią przejść w burzliwy, zazwyczaj szybko rozwijający się romans. O przyszłości tych znajomości można mówić na podstawie aspektów tranzytowych i wskaźników z horoskopu urodzeniowego.
Korzystne aspekty dają przypływ energii, chęć działania, entuzjazm, śmiałość, przedsiębiorczość, niestrudzoność i wzmacniają ambicję, wolę walki oraz gotowość do pokonywania przeszkód. Aspekty te przynoszą wyraziste wydarzenia, zawodowe i sportowe zwycięstwa i wskazują na to, że sukces danej sprawy zależy przede wszystkim zależą od podejmowanych wysiłków, uporu, męstwa, wiary w swoje siły i w przezwyciężenie przeszkód. Podczas oddziaływania tych aspektów korzystnie jest rozpoczynać nowe przedsięwzięcia i przyspieszać realizację starych projektów. To dobra pora na remont i naprawę urządzeń technicznych, jak też na wszelkie prace fizyczne. W ogóle w tym czasie warto zwiększyć obciążenie fizyczne lub sportowe. Jeśli występuje wskazanie do planowej interwencji chirurgicznej, to najlepiej wykorzystać na to właśnie korzystne aspekty Marsa z dobroczynnymi planetami.
Niekorzystne aspekty także dają potężny przypływ energii, ale w odróżnieniu od korzystnych aspektów, przy których człowiek zorientowany jest na  tworzenie, w tym wypadku może stać się ona niszczącą. W tym czasie wyraźnie przejawiają się negatywne cechy Marsa takie jak agresywność, zapalczywość, porywczość i przecenianie swoich możliwości. Człowiek staje się samowolny, niecierpliwy, nadmiernie pewny siebie, nieznośny, trudno mu opanować swoje porywy czy niezadowolenie, zaś przeszkody bądź opóźnienia łatwo mogą przerodzić się w ostry wybuch. Pojawiające się problemy człowiek próbuje rozwiązać z doskoku, naporem i siłą, co otoczenie ocenia jako zachowanie nieostrożne i nierozsądne. W tym czasie w życiu jednostki zachodzą wydarzenia wymagające podejmowania natychmiastowych działań. Często dana osoba nawet nie ma czasu prawidłowo ocenić lub rozważyć zaistniałą sytuację, gdyż musi od razu „ruszać do walki”. Właśnie Mars ze swoimi negatywnymi aspektami najczęściej przynosi bolesne zmiany w stabilny tok życia. W dniach niekorzystnych tranzytowych aspektów tej planety najczęściej dochodzi do spięć, bójek, przestępstw i podstępnych dramatów. Namiętności rozpalają się do granic możliwości i przekształcają się w kłótnie i konflikty na wszelkich poziomach. W życiu osobistym może to prowadzić do zerwania stosunków, zaś na politycznym zdarza się, że „zostają wytoczone działa”. W tym czasie wzrasta też ilość urazów, nieszczęśliwych wypadków i ostrych chorób. Nierzadko dochodzi do poważnych awarii przemysłowych, uszkodzeń i psucia się urządzeń technicznych, katastrof, wybuchów, pożarów i innych nieszczęść, którym towarzyszą ofiary w ludziach i duża liczba rannych. Zazwyczaj jednak dotyczy to tych osób, w których horoskopach urodzeniowych Mars robi negatywne aspekty do złoczynnych planet i występują wskaźniki tych czy innych nieszczęść. U pozostałych negatywne aspekty Marsa zazwyczaj wskazują na problemy i trudności w tych sferach życia, na które on wskazuje. W każdym przypadku w okresie oddziaływania negatywnie aspektowanego Marsa należy być opanowanym i ostrożnym oraz unikać impulsywnych działań. Nie wolno w tych dniach dokonywać zabiegów chirurgicznych, chodzić do dentysty, mieć do czynienia z ogniem, bronią i środkami wybuchowymi. Lepiej też unikać przypadkowych znajomości, a tym bardziej decydować się na przygodny seks.
Podczas analizy tranzytów szczególnie ważny jest moment przechodzenia Marsa przez swoją pozycję urodzeniową. Po pierwsze koniunkcja tranzytowego i natalnego Marsa oznacza koniec starego i początek nowego cyklu tej planety (na moment dokładnej koniunkcji można robić horoskop, który pokaże, jak będzie rozwijać się działalność jednostki w ciągu najbliższych dwóch lat). Po drugie w tym czasie człowiek odczuwa niezwykły przypływ sił i chęci do działania. Ta koniunkcja budzi naturalne, pierwotne instynkty, wzrasta siła fizyczna, energia seksualna, wiara w swoje siły, pojawia się skłonność do aktywnej działalności, duch rywalizacji i gotowość do walki. Aspektując dowolną planetę, Mars daje jej dodatkową energię. Rezultat takiego współdziałania zależy od wielu znanych nam czynników: od statusu kosmicznego, pozycji w znakach i domach oraz od jakości i charakteru aspektu między nimi, a także od konfiguracji, które tworzą z innymi planetami.
Dokonując analizy urodzeniowych i tranzytowych aspektów Marsa należy uwzględniać to, że przy słabym statusie kosmicznym Marsa jego korzystne aspekty nie gwarantują dużego wzrostu energii i oszałamiających zwycięstw, ale mimo wszystko zapewniają choćby minimalny pozytywny rezultat, o ile człowiek dołoży jakichkolwiek starań. Z drugiej trony w przypadku słabego urodzeniowego Marsa jest nadzieja, że człowiek nie poniesie specjalnych szkód przy niekorzystnych aspektach, jak to często ma miejsce w przypadku silnego urodzeniowego Marsa. Niekorzystne aspekty wymagają nadzwyczajnych sposobów rozwiązywania problemów i nie może mieć tu miejsca zastosowanie działań siłowych, a silny Mars zazwyczaj jest skłonny do rozwiązywania spraw z naskoku i z pozycji siły.
Z tego, co napisałem powyżej można wnioskować, że do tranzytów Marsa należy odnosić się wyjątkowo uważnie, szczególnie jeśli planeta ta w horoskopie urodzeniowy ma niekorzystne aspekty ze złoczynnymi planetami lub znajduje się w złoczynnych domach. Dlatego zanim przystąpi się do analizy tranzytowego Marsa trzeba uważnie przyjrzeć się jego pozycji urodzeniowej i dopiero potem zająć się tranzytową. Szczególną uwagę należy poświęcić silnym aspektom tranzytowym ze złoczynnymi planetami, np. jeśli tranzytowy Mars, mający niekorzystne aspekty w horoskopie urodzeniowym, tworzy koniunkcję z urodzeniowym Saturnem, także mającym niekorzystne aspekty w radixie, to powstaje tzw. „zła” tranzytowa koniunkcja. Jeśli złoczynne tranzytowe planety, mające niekorzystne aspekty, przechodzą przez „dobre” planety, które są słabsze od nich pod względem statusu kosmicznego, to jest to też uważane za złą koniunkcję tranzytową, gdyż w takim wypadku „dobre” planety nie działają. Taka sytuacja nazywa się tranzytowym zaćmieniem. Przy tym funkcje jednej planety na jakiś czas podmieniane są funkcjami drugiej.
Jeśli złoczynne ze swojej istoty planety mają tylko korzystne aspekty, to zazwyczaj nie nadają wydarzeniom niszczącego, zgubnego charakteru niezależnie od tego, jaki aspekt tranzytowy tworzą. W takim wypadku niekorzystne aspekty jedynie „rzucają cień” na ich dobre imię, tzn. na ten czas one przestają być dobrymi. Dobroczynna planeta przy negatywnym aspekcie nie staje się złoczynną, a po prostu przestaje być dobroczynną, choć i to jest niedobre. Powtórzę jednak, że jeśli jest ona dobroczynna i słaba, a przy tym tworzy negatywny tranzytowy aspekt ze złoczynną planetą, to może na jakiś czas stać się i ona złoczynną. Ważne, aby o tych zasadach pamiętać, gdyż nie podaje ich żaden znany mi podręcznik astrologii. W ogóle w przypadku Marsa jeśli są wątpliwości na temat tego, jaką dać mu ocenę – negatywną czy pozytywną, to należy skłonić się ku negatywnej. I przy korzystnych, i przy niekorzystnych aspektach obserwuje się wzrost energii, natomiast to, czy człowiek będzie umiał nad nią zapanować, to już inne pytanie. Mars budzi w ludziach pierwotne instynkty, a nieumiejętność zapanowania nad nimi może pociągnąć za sobą wiele nieszczęść.
Retrogradacyjność. Co 22 miesiące Mars zmienia kierunek ruchu i w fazie retrogradacji pozostaje mniej więcej 80 dni. W odróżnieniu od planet wewnętrznych, zewnętrzne znajdują się w ruchu wstecznym, kiedy znajdują się w opozycji ze Słońcem, a dokładniej retrogradacyjna faza ruchu Marsa zaczyna się, kiedy Słońce (w horoskopie) znajduje się na prawo od Marsa mniej więcej 135-140°, zaś kończy się, gdy Słońce znajduje się na lewo od Marsa w takiej samej odległości.
W tym okresie wszystkie procesy spowalniają się, aktywność spada, na realizację wyznaczonych celów może zabraknąć sił i energii. Próby przyspieszania wydarzeń lub zwiększania naporu nie dają rezultatów bądź pogarszają sytuację. Jeśli człowiek nie zatrzyma się, to może dojść do czegoś podobnego do zerwania się nakręconej sprężyny lub wybuchu kotła parowego. Nawet pozornie pomyślnie rozpoczynające się sprawy zaczynają wyhamowywać, pojawiają się różne przeszkody utrudniające zajmowanie się głównym przedsięwzięciem. Problemy mogą narastać jak kula śniegowa i zmuszają człowieka do zajmowania się nie tym, co on zaplanował. Wszystko to rozdrażnia jednostkę, która zaczyna się miotać, szukać wyjścia lub w zwątpieniu porzuca to, co rozpoczęła i traci zainteresowanie tym. Nierzadko spada libido, pojawia się apatia, niezadowolenie z siebie i otoczenia, powracają wspomnienia dawnych przykrości, co z kolei nierzadko powoduje kłótnie. Mogą uaktywnić się nieprzyjaciele bądź konkurenci. W dniach retrogradacji Marsa należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzeń technicznych, broni i wszelkich ruchomych mechanizmów. Częściej dochodzi do psucia się i uszkodzeń takich urządzeń. Jeśli takie urządzenia są naprawiane lub składane w okresie retrogradacji Marsa, to dość często w krótkim czasie ujawniają się różne braki wynikające z niedokładności lub bylejakości wykonania. W tym czasie nie zaleca się wyruszać w podróż, gdyż możliwe są opóźnienia komunikacyjne spowodowane najróżniejszymi przyczynami, a także wzrasta groźba wypadków na drodze, którym towarzyszą urazy, utrata krwi i konieczność interwencji chirurgicznej. W tych dniach ludzie powinni zachowywać zimną krew, opanowanie i cierpliwość, zaś jakakolwiek agresja może zwrócić się przeciwko temu, kto ją demonstruje. Procesy sądowe i potyczki, które rozpoczynają się podczas retrogradacji Marsa, zostaną przegrane.
Podobnie jak w przypadku retrogradującego Merkurego także i Mars daje możliwość powrotu do niedokończonych, porzuconych niegdyś spraw, podejście do których będzie teraz inne.
Mars w retrogradacji wywiera silniejszy wpływ na ludzi, u których w horoskopie urodzeniowym Mars ma silny status, znajduje się w pobliżu AS lub MC bądź mieści się w znakach Barana, Skorpiona czy Koziorożca, jak też na tych, u których Mars jest Rex aspectarius.
Przy retrogradującym Marsie nie zaleca się:
– rozpoczynać nowego biznesu, projektu, sprawy, długofalowego przedsięwzięcia;
– podejmować pracę bądź zmieniać ją;
– wyruszać w podróż;
– przeprowadzać współzawodnictwo;
– kupować bądź naprawiać środki transportu, wszelkie mechanizmy i sprzęt AGD.
Przy retrogradującym Marsie  zaleca się:
– rozstawać się z tym, co przestarzałe i przeżyte;
– kończyć i finalizować wcześniej rozpoczęte sprawy;
– powracać do dawnych pomysłów i projektów, analizować je z innego punktu widzenia.


© Copyright Ars Scripti-2, Białystok
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

Statystyka:
Przeglądano: 4490
Powrót
Dalej
 
22 wrzesień 2023
19195739 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2023 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.