Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Kwadrat Pitagorasa. Obliczenia   Data: 24 wrzesień 2009
Wstęp:
 

Zawartość:

Do tego, aby zorientować się kto jest kim potrzebna będzie matematyka. To ona pomoże nam znaleźć te punkty, na których opierają się numerologiczne wnioski. Na początek zbudujemy Kwadrat Pitagorasa. Tak nazywa się swego rodzaju matryca, w której wszystkie cyfry z daty urodzenia rozmieszczone są w odpowiednich kolumnach. Istnieje kilka sposobów tworzenia takiego Kwadratu. Opowiem tutaj o tym, który jest najbardziej rozpowszechniony w świecie sumerologów i tym, który uzyskałam w procesie medytacji. Aby Czytelnik mógł dobrze zapoznać się ze sposobem tworzenia Kwadratu wykorzystam kilka przykładów dat.

Przykład 1 – data 01.01.1999 r.

Zanim umieścimy wszystkie cyfry w Kwadracie musimy dokonać na nich kilka operacji matematycznych. Musimy znaleźć takie 4 liczby, które w znacznym stopniu ujawniają istotę danej jednostki. Dzięki temu uzyskamy coś w rodzaju liczbowej piramidy, na której wierzchołku znajduje się data, zaś 4 liczby robocze są jej podstawą. Najprawdopodobniej tą wiedzę Pitagoras uzyskał w Egipcie, krainie piramid i wiedzy o liczbach.

I tak:

a) znajdujemy pierwszą liczbę roboczą. W tym celu musimy dodać wszystkie cyfry daty urodzenia (zera tu nie liczymy, gdyż niczego nie wnosi do sumy): 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 9 = 30 – Pierwsza Liczba Robocza.

3 – mówi o tym, że jednostka posiada takie cechy, jak zapalczywość, impulsywność, urok osobisty i otwartość;

0 – wzmacnia wszelkie pozytywne cechy i otoczenie może się nigdy nie dowiedzieć, że ten człowiek jest zdolny do awantur lub ujawnienia tajemnic swoich przyjaciół;

b) poprzez dodanie cyfr Pierwszej Liczby Roboczej otrzymamy Liczbę, która nazywa się Liczbą Drogi Życiowej lub Drugą Liczbą Roboczą. To właśnie ta liczba opisuje charakter i zachowanie ludzi i do niej odwołują się sumerolodzy, kiedy określają zdolność partnerów do współżycia. Oblicza się ją następująco: 30 = 3 + 0 = 3, gdzie 30 to Pierwsza Liczba Robocza, zaś 3 – Druga Liczba Robocza.

3 – mówi o tym, że mamy do czynienia z osobą niezależną, która do życia podchodzi z optymizmem i zainteresowaniem. Czuje się swobodnie w towarzystwie różnych osób, ale przyjaźnić się woli z intelektualistami i osobami obdarzonymi poczuciem humoru, z takim człowiekiem nie sposób się nudzić. To osoba oddana i wierna w stosunku do tych, których kocha, ale lepiej jej nie drażnić, gdyż wybuchnie płomieniem wściekłości i oparzy wszystkich.

c) Trzecią Liczbę Roboczą otrzymuje się z różnicy Pierwszej Liczby Roboczej i pierwszej cyfry z daty urodzenia pomnożonej przez dwa. Dwójka to stała, liczba równowagi i balansu energii. Przypomnijmy sobie cyfry z omawianej daty: 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 9.

Pierwsza cyfra tutaj to 1, a więc: 1 x 2 = 2. Pierwsza Liczba Robocza to 30, w związku z tym: 30 – 2 = 28 – Trzecia Liczba Robocza;

2 – człowiek umie zachowywać się dyplomatycznie, możliwe że w poprzednich wcieleniach pracował z wysoko postawionymi osobami i w wielu sytuacjach musiał siebie hamować, w związku z tym w obecnym życiu będzie chciał się zrealizować, ale często też będzie nakładał maskę pozornie zgadzając się z ogólnie przyjętymi poglądami.

8 – wskazuje, że dana osoba po przejściu transformacji narodzin umiała zachować takie cechy jak praktycyzm i mobilność, potrafi szybko dostosowywać się i widzieć to, co koniecznie trzeba zrobić, aby poprawić jakość życia, przede wszystkim na poziomie materialnym;

d) Czwarta Liczba Robocza – otrzymujemy ją po zsumowaniu wszystkich cyfr Trzeciej Liczby Roboczej. Czasami nazywa się ją też Liczbą Marzeń. Znając ją można określić, czego oczekuje od nas partner, jakie fantazje opanowały jego myśli. Te pragnienia przetrwały z poprzedniego wcielenia, ale nadal są żywe i lepiej się z nimi liczyć. W naszym przykładzie wygląda to następująco: 28 = 2 + 8 = 10 i dalej 10 = 1 + 0 = 1 – Czwarta Liczba Robocza.

1 – wskazuje na to, że taki człowiek zawsze jest bardzo ambitny i ze wszystkich sił dąży do postępu. Pragnienie zdobycia uznania dojrzało w nim dawno, jeszcze w poprzedniej inkarnacji i przeszło do obecnego wcielenia.

Zanim zapełnimy wszystkie komórki kwadratu warto wypisać wszystkie otrzymane cyfry, żeby uniknąć pomyłek:

1. 1. 1999

30. 3. 28. 10

Teraz wypełnimy komórki Kwadratu Pitagorasa i najpierw pokażę, jak robi się to zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą:

 

Liczba jedynek

1,1,1,1

Liczba czwórek

Liczba siódemek

Liczba dwójek

2

Liczba piątek

Liczba ósemek

8

Liczba trójek

3,3

Liczba szóstek

Liczba dziewiątek

9,9,9
 

Nie uwzględnia się tutaj zer i dziesiątki. Natomiast mój sposób wypełniania Kwadratu Pitagorasa przyszedł do mnie w trakcie medytacji. Zresztą nie pisałabym książki, jeśli byłyby w niej jedynie takie treści, które można przeczytać w innych pozycjach lub znaleźć na licznych stronach w Internecie. Nie wiem, jak Czytelnicy zareagują na moją książkę, ale i to nie jest dla mnie najważniejsze, dlatego że moim celem jest przekazanie światu tego, co zobaczyłam w moich wizjach. I tak według mojej metody Kwadrat Pitagorasa należy wypełnić następująco:

 
Liczba zer
0,0

Liczba jedynek

1,1,1,1

Liczba dwójek

2

Liczba siódemek

Liczba dziesiątek

1

Liczba trójek

3,3

Liczba czwórek

Liczba ósemek

8

Liczba piątek

Liczba szóstek

Liczba dziewiątek

9,9,9
 

Jak widać uwzględniam zera i dziesiątki, a w związku z tym komórki matrycy rozmieszczone są nieco inaczej. Czytelnik ma pełne prawo zapytać dlaczego tak jest.

0 – to cyfra, od której pochodzą wszystkie pozostałe to Absolut i cały Wszechświat, to natura naszej świadomości i droga od poczęcia do przyjścia na świat dziecka, gdyż nikt nie zna do końca jego możliwości, które zrealizuje, kiedy dorośnie;

1 – początek drogi i przejawienie się Siły Wyższej. Początek naszych pragnień i dążeń;

2 – dwójka oddzieliła się od jedynki i przyniosła konserwatyzm, dualizm i emocje;

3 – twórczość, impuls, zmiany; uosabia promienie słońca i wzrost roślin, ale także i lecącą planetę, i rwącą rzekę i radość na widok tęczy;

4 – materializm, przestrzeń, podstawy, uziemienie. Tutaj emocje są już ukrywane lub zatuszowane. Ze swej natury czwórka bliższa jest dwójce, ale świat emocjonalny przyjmuje tu określoną formę i wydaje się być bardzo gęsty (Podwodny);

5 – liczba pojawienia się nowego życia, przypływ nowej energii, pełnia i głębia duchowych przeżyć, pasje;

6 – harmonia i muzyka spokoju, dobrze wykonana praca i oczekiwany rezultat, erotyka i seksualność;

7 – świat wiedzy i umiejętność, analiza i poszukiwanie prawdy, świadoma działalność, intuicja, pamięć minionych inkarnacji;

8 – transformacja, wieczność, wybór, długi i uporczywy trud. Samodoskonalenie siebie i swojej duszy to długa praca i podczas jej wykonywania zmieniamy się, przestajemy być tacy, jak dotychczas;

9 – o ile ósemka to proces transformacji, to dziewiątka jest jej rezultatem, uosabia ona duchową więź człowieka ze światem wyższym, informacja, która płynie z ogólnego pola energoinformacyjnego, Kosmos i Droga Mleczna, planety i vacuum;

10 – uosabia karmę i umiejętność wykorzystywania tej wiedzy, którą jednostka zdobyła w poprzednich wcieleniach, oprócz tego może wskazywać na to, że człowiek naznaczony jest jakimś piętnem i przyszedł na Ziemię, aby odpokutować jakieś grzechy lub odwrotnie, o czymś zapomnieć, coś wybaczyć lub pokochać.

Wszystkie te cyfry są ze sobą powiązane i ich funkcje oraz znaczenie są wzajemną kontynuacją, dlatego też tak właśnie wygląda moja matryca. To łańcuch energii i ewolucji.

Można podać jeszcze kilka innych przykładów budowy matrycy. Bardzo ciekawym przykładem jest matryca daty urodzenia osoby, która przyszła na świat w nowym tysiącleciu.

Przykład 2 – data 03.01.2001

3 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 = 7 – Pierwsza Liczba Robocza

7 = 7 – Druga Liczba Robocza

3 x 2 = 6

7 – 6 = 1 – Trzecia Liczba Robocza

1 = 1 – Czwarta Liczba Robocza.

W tym przypadku można obserwować zgodność Pierwszej i Drugiej Liczby Roboczej oraz Trzeciej i Czwartej, dlatego że tu nie może mieć miejsca transformacja.

Zestawmy wszystkie cyfry:

3.1.2001
7.7.1.1

Wpiszmy je teraz do odpowiednich komórek

 
Liczba zer
0,0

Liczba jedynek

1,1,1,1

Liczba dwójek

2

Liczba siódemek

7,7
Liczba dziesiątek

Liczba trójek

3,

Liczba czwórek

Liczba ósemek

Liczba piątek

Liczba szóstek

Liczba dziewiątek

 

Dana osoba otrzymała w tym życiu zadanie harmonizowania świata materialnego i duchowego i dlatego będzie w sposób zrównoważony podchodzić do spraw zarówno jednej, jak i drugiej strony. Występująca w jej matrycy liczba jedynek świadczy o pewnej twardości w charakterze. W wielu wypadkach osoba ta jest kategoryczna, a do faktów podchodzi z dużą ostrożnością. Energetycznie nie jest to silna osoba, w wielu wypadkach jest zdolna do wampiryzmu, szczególnie w sytuacjach nerwowego napięcia. Energię ten człowiek czerpie z rozmów, twórczości, dobrego towarzystwa. Co prawda trzeba tu uściślić, że nastrój takich ludzi bywa bardzo zmienny, co w oczywisty sposób będzie odbijać się na prowadzonej przez niego działalności. Patrząc na matrycę można jeszcze dodać, iż dany osobnik jest konserwatywny i bardzo trudno jest mu dostroić się na nową falę, a do nowych warunków przyzwyczaja się bardzo długo. Takiej jednostce warto poradzić, by zainteresowała się technikami rozwoju intuicji, co z całą pewnością pozwoli znaleźć interesujące odpowiedzi na męczące pytania.

Aby osiągnąć sukces człowiek z taką matrycą powinien rozwijać wolę i odpowiedzialność. Jego zdolność do rozwoju i wzrostu jest dość wysoka, szczególnie w takich dziedzinach jak inżynieria, projektowanie, działalność naukowa. Można go zaliczyć do grupy doskonałych wykonawców (choć trzeba dodać, że jednak zawsze będzie dążyć do przywództwa i komenderowania), umiejąc zmienić to w sobie, człowiek podwyższa swój duchowy potencjał. Jeśli będzie on starał się zdobywać nową wiedzę i w mniejszym stopniu poddawał się napięciom i stresom, to jego życie potoczy się gładko.

Opisując budowę Kwadratu Pitagorasa należy powiedzieć o jeszcze jednym niuansie, otóż liczba 10 w dacie urodzenia liczy się nie jak 1 + 0, a jak 10.

Przykład 3 – data 10. 11. 1956

Wypisujemy wszystkie cyfry: 10 + 1 + 1 + 1 + 9 + 5 + 6 = 33 (tu pierwszą cyfrę liczymy jako 10, a nie jako połączenie 1 i 0). Tak więc

33 – Pierwsza Liczba Robocza

3 + 3 = 6 – Druga Liczba Robocza

33 – (1 x 2) 2 = 31 – Trzecia Liczba Robocza

3 + 1 = 4 – Czwarta Liczba Robocza

Dane do matrycy:

10.11.1956
33.6.31.4

Wpiszmy je teraz do odpowiednich komórek

 
Liczba zer
0

Liczba jedynek

1,1,1,1

Liczba dwójek

Liczba siódemek

Liczba dziesiątek

10

Liczba trójek

3,3

Liczba czwórek

4

Liczba ósemek

Liczba piątek

5

Liczba szóstek

6,6

Liczba dziewiątek

 

Więcej informacji znajdzie Czytelnik w książkach E. Lange „Numerologiczny kwadrat Pitagorasa” i „Numerologia miłosna”.

 

© Copyright Ars Scripti-2, Białystok

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Statystyka:
Przeglądano: 15475
Powrót
Dalej
 
29 listopad 2021
18425541 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2021 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.