Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Karmiczny Portret Psychologiczny   Data: 11 marzec 2014
Wstęp:
Karmiczny Portret Psychologiczny pozwala zanalizować poprzednie (ostatnie przed obecnym) wcielenie danej osoby, określić w przybliżeniu kim była i co robiła w tamtym życiu, jakie ma zobowiązania, a także sposób ich odpracowania oraz metody pracy z obecną misją karmiczną.

Zawartość:
Dokonywanie analizy Portretu Karmicznego nie należy do prostych zadań, wymaga ogromnej delikatności, taktu i dużej wprawy w interpretacji, gdyż tutaj trudno powiedzieć Pytającemu coś dobrego. Skoro żyjemy tu, na Ziemi, to znaczy, że popełniliśmy w poprzednim życiu jakieś błędy, że mamy na sumieniu pewne grzechy, które teraz powinniśmy odpracować. Ci, którzy przeżyli życie idealne, nie muszą ponownie inkarnować na naszej planecie. A nikt nie chce dowiedzieć się np. że w poprzednim wcieleniu zamordował brata, był zdrajcą, czarownicą, prostytutką, gwałcicielem czy tylko skończonym leniem, któremu nic nie chciało się robić. Dlatego bardzo proszę Czytelniku – dobrze się zastanów, zanim zaczniesz robić innym Portrety Karmiczne i najpierw szczegółowo zanalizuj swój własny.
 
Sposób obliczania i interpretacji
Portret Karmiczny składa się z 6 pozycji i oblicza się go z pierwszych trzech kart Portretu Psychologicznego. Pozostańmy przy przykładzie Bismarcka. Oto trzy pierwsze karty z jego portretu: I + IV + XV. Aby obliczyć pierwszą kartę z Portretu Karmicznego (będzie ona pozycją 9) odejmujemy od siebie dwie pierwsze karty (zawsze od większej mniejszą), czyli w tym przypadku od IV odejmiemy I i otrzymamy III, następnie odejmujemy od siebie karty z pozycji 2 i 3 (otrzymamy kartę na pozycji 10), w tym przypadku od XV odejmiemy IV i otrzymamy XI. Kolejne działanie to odjęcie od siebie kart z pozycji 9 i 10 (otrzymamy pozycję 11), czyli XI – III = VIII. Teraz obliczymy kartę na pozycji 15 (pamiętamy, że pozycje 12., 13. i 14 wchodzą w skład Portretu Indywidualnego). Robimy to sumując karty z pozycji 9., 10. i 11., co w naszym przykładzie da III + XI + VIII = XXII i odejmujemy wartość z pozycji 7. pamiętając o zasadzie, że zawsze odejmujemy wartość niższą od wyższej, czyli XXII – XX = II. Następnie przechodzimy do obliczania karty na pozycji 17*. dodając do siebie wartości z pozycji 11 i 6, co w przypadku Żelaznego Kanclerza da nam następujący wynik VIII + II = X. Zaś kartę na pozycji 18. uzyskujemy dodając do siebie karty z pozycji 11. i 8., w przypadku naszego przykładu otrzymamy VIII + VI = XII. W związku z tym portret Bismarcka prezentuje się teraz następująco:
 
              VIII
               11                                     15            17            18
 III                      XI                        II              X           XII
    9                      10                
____________________
    1             2            3     /
     I           IV         XV    /
           4             5        /      7
          V          XIX      /      XX
                  6            /        
                 II           /                             
   ______________ /
                  8
                 VI
 
* Pozycja 16. jest zbyt skomplikowana i za rzadko używana, by opisywać ją tutaj. Osoby zainteresowane takimi szczegółami zapraszam na kursy.
 
Znaczenia poszczególnych pozycji Portretu Karmicznego:
9 – kim byłem?
10 – co robiłem?
11 – jakie są moje karmiczne zadania?
15– karta wskazująca na sposób odpracowania karmy;
17 – punkt komfortu karmicznego
18 – jak pracować z misją na obecne wcielenie?
 
Karta sposobu odpracowania karmy
Jako że moim zdaniem najważniejsza w Portrecie Karmicznym jest karta leżąca na pozycji 15., podaję tutaj jej najważniejsze znaczenia, choć i ją i wszystkie pozostałe karty interpretuje się zgodnie z ogólnymi i karmicznymi znaczeniami Wielkich Arkanów.
 
Głupiec (XXII) – sposobem na odpracowanie zobowiązań karmicznych w przypadku osoby mającej na 15. pozycji tę kartę jest posiadanie dzieci i dobre ich wychowanie, praca z dziećmi, troska o ich dobro w sensie i osobistym, i społecznym, a także odważne podejmowanie nowych wyznań, bycie otwartym na nowe sprawy, zjawiska, zadania. To także kultywowanie w sobie zapału i entuzjazmu, jaki jest właściwy dzieciom i zwalczanie w sobie wszelkich stereotypów i rutynowych zachowań.
Mag (I) – osoby z tą kartą na 15. pozycji powinny odpracowywać zobowiązania karmiczne poprzez nawiązywanie i rozwijanie jak najliczniejszych pozytywnych kontaktów, dbanie o relacje z rodzeństwem i rówieśnikami, pracę ze słowem zarówno mówionym, jak i pisanymi i troskę o harmonię w otoczeniu. Taki człowiek powinien ważyć każde słowo i nie tylko nikogo nim nie krzywdzić, ale starać się wszystkim napotykanym ludziom powiedzieć coś dobrego.
Kapłanka (II) – człowiek z tą kartą na pozycji 15. swoje zobowiązania karmiczne może odpracowywać poprzez budowanie prawidłowych relacji z matką, opiekowanie się i udzielanie pomocy tym, którzy tego potrzebują, dochowywanie tajemnicy i dyskrecji, zajmowanie się wiedzą tajemną (np. Tarotem czy magią naturalną), a także (a może przede wszystkim) poprzez ochronę przyrody, zajmowanie się zwierzętami, dbanie o środowisko naturalne i całą naszą planetę.
Cesarzowa (III) – sposobem na odpracowanie długów karmicznych w przypadku jednostki mającej na 15. pozycji tę kartę jest budowanie prawidłowych relacji z własnymi dziećmi, dbanie o swój dom, zabieganie o ciepłą i serdeczną atmosferę między domownikami, a także o dobre relacje z aktualnym partnerem (partnerką). Taki człowiek powinien również dbać o prawidłowy stosunek do dóbr materialnych i nigdy nie stać się ich niewolnikiem, ale i nie lekceważyć ich znaczenia.
Cesarz (IV) – ta karta na pozycji wskazującej na sposób odpracowania karmy radzi, by człowiek z całym zaangażowaniem poświęcił się pracy zawodowej, zwalczał wszelkie przejawy lenistwa, a przy tym budował dobre relacje z aktualną partnerką (partnerem). Osoba tak powinna też wypracować odpowiedni stosunek do władzy, a jeśli los postawi go w roli przywódcy, musi pamiętać o tym, że z każdym wysokim stanowiskiem wiąże się przede wszystkim odpowiedzialność.
Kapłan (V) – osoba z tą kartą na 15. pozycji powinna odpracowywać karmę stając się wzorem i nauczycielem dla innych, służąc im przykładem własnego życia. Z całą pewnością usunięciu długów karmicznych sprzyja w tym przypadku brak obłudy, szczerość w relacjach z innymi, zdobycie wyższego wykształcenia, wypracowanie zwartego systemu filozoficznego, odpowiedni osobisty stosunek do religii i wiary, profesjonalne podejście do obowiązków zawodowych, a także dbanie o dobre relacje z ojcem i innymi autorytetami.
Kochankowie (VI) –.ten, kto posiada tą kartę na pozycji 15. może odpracowywać swoje długi karmiczne darząc wszystkich i wszystko miłością kosmiczną, uniwersalną. Taka osoba powinna wznieść się nad wszelkie podziały i traktować każdego w taki sam sposób, niezależnie do płci, wieku, rasy, narodowości itp., a szczególną uwagę poświęcać własnym relacjom partnerskim niezależnie od ich rodzaju. Nie bez znaczenia będzie tu też umiejętność podejmowania decyzji i dokonywania wyborów oraz przyjmowania za nie pełnej odpowiedzialności.
Rydwan (VII) – sposobem odpracowania długów karmicznych w przypadku tej karty na 15. pozycji jest dążenie do sukcesu, ale osiąganego w sposób kryształowo uczciwy i wyjątkowo czysty. Taki człowiek powinien zyskać uznanie i popularność przynajmniej w swoim najbliższym środowisku po to, by móc dokonywać w nim pozytywnych zmian przynajmniej na skalę swojej najbliższej społeczności. Jednostka ta powinna propagować idee porozumienia, zgody, współpracy i współdziałania różnych osób, środowisk i grup społecznych.
Sprawiedliwość (VIII) – osoba z tą kartą na 15 pozycji, aby odpracować długi karmiczne powinna przestrzegać zarówno prawa, jak i obowiązujących norm społecznych, być szczególnie wyczulona na wszelkie przejawy niesprawiedliwości i w żadnym wypadku nie przechodzić obok nich obojętnie. Człowiek ten powinien tak prowadzić wszystkie swoje sprawy, by nikt nie zarzucił mu nieuczciwości, a tym bardziej działań przestępczych. W życiu osobistym zadanie tej osoby polega na wypracowaniu i utrzymywaniu równowagi wewnętrznej.
Eremita (IX) – człowiek posiadający tą kartę na pozycji 15., aby odpracować długi karmiczne powinien szczególny nacisk położyć na swój rozwój duchowy, prawidłowo wykorzystywać zebrane doświadczenia życiowe, zajmować się ezoteryką bądź innymi naukami o człowieku, a także wypracować w sobie pozytywny stosunek do ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem relacji z własnymi dziadkami. Główne zadanie takiej osoby polega na służeniu innym, skromnym zachowaniu, braku próżności i zaakceptowaniu tego, co przynosi życie, nawet jeśli będzie to samotność wśród ludzi.
Koło Fortuny (X) – osoba z tą kartą na 15. pozycji powinna skoncentrować się w pierwszym rzędzie na wprowadzeniu równowagi między sprawami duchowymi i materialnymi, wypracowaniu prawidłowego stosunku do pieniędzy, nauczeniu się ich zarabiania, po to, by zabezpieczyć od tej strony swoich bliskich, pomagać potrzebującymi i wspierać instytucje charytatywne. Człowiek ten powinien pamiętać, że jego dusza świadomie przyszła na świat, by móc odpracować wszelkie indywidualne zobowiązania karmiczne, dlatego powinien wsłuchiwać się w jej głos i podążać za nim.
Moc (XI) – ten, kto na pozycji sposobu odpracowania karmy ma tę kartę powinien wypracować odpowiedni stosunek do swego ciała, które wszak jest „świątynią dla ducha”, zdrowia, odporności i sprawności fizycznej, a także w jak największym stopniu wykorzystywać wszelkie pojawiające się możliwości, nie brzydzić się i nie wstydzić żadnej pracy, nawet fizycznej i rozwijać otrzymane od losu zdolności i talenty. Człowiek ten musi pamiętać o tym, że jeśli się do czegoś dobrowolnie zobowiązał, coś komuś obiecał, to powinien tego dotrzymać niezależnie od ceny, jaką musi za to zapłacić.
Wisielec (XII) – człowiek mający tą kartę na pozycji 15. do odpracowania swoich zobowiązań karmicznych musi pogrążyć się we własne wnętrze, dobrze zrozumieć siebie, swoje emocje, ale nie narzucać ich innym, a radzić sobie z tym samodzielnie, a przy tym unikać robienia z siebie bezwolnej ofiary. Osoba taka musi też służyć innym modląc się i prosząc o błogosławieństwo dla nich Siłę Wyższą, nie oczekując niczego w zamian, a także wykazywać się inicjatywą, działać i zachęcać do tego innych, gdyż w poprzednim wcieleniu była wyjątkowo bierna i pasywna zarówno w odniesieniu do siebie, jak i innych.
Śmierć (XIII) – osoba z kartą Śmierci na 15. pozycji do odpracowania swoich długów z poprzednich wcieleń potrzebuje nieustannych zmian, gdyż jedynie wypracowanie umiejętności przystosowywania się do nich daje taką możliwość. Zdolność do transformacji, oczyszczania się z tego, co stało się przestarzałe i nieaktualne, odcinania się od przeszłości – to najważniejsze i najskuteczniejsze sposoby likwidowania zobowiązań karmicznych w tym wypadku. Osoby te muszą również nauczyć się pracować w warunkach ekstremalnych, ratować życie innych istot, dawać wsparcie zrozpaczonym i nieszczęśliwym.
Równowaga (XIV) – właściciel tej karty na pozycji 15. w Portrecie Karmicznym powinien być bardzo uważny w relacjach z najbliższym otoczeniem, dbać o dobre stosunki z sąsiadami i znajomymi, wspierać ich i pomagać, zaś w przypadku jakichkolwiek konfliktów wcielać się w rolę mediatora i rozjemcy. Jego zadaniem w obecnym życiu jest również wprowadzanie równowagi pomiędzy światem wewnętrznym a zewnętrznym, panowanie nad swoim temperamentem, wypracowanie umiejętności znalezienia złotego środka w każdej sytuacji i zachowywanie spokoju niezależnie od okoliczności zewnętrznych.
Diabeł (XV) – ten człowiek, aby odpracować zobowiązania karmiczne, musi nauczyć się w jak najwyższym stopniu panować nad swoją energią, skutecznie kierować ją na pożyteczne działania, a szczególnie pracować na rzecz pokrzywdzonych i bezbronnych istot. Osoba ta powinna również wypracować w sobie odpowiedni stosunek do seksu, erotyki i nadać swojemu życiu intymnemu wymiar duchowy, nie zapominając oczywiście i o fizycznym. Duże znaczenie w tym wypadku ma też uczciwość, obiektywizm, wierność, nie uleganie pokusom i umiejętność zachowania dystansu do tego, co dzieje się wokół takiej jednostki.
Wieża Boga (XVI) – osoba z tą kartą na 15. pozycji, żeby odpracować swoje zobowiązania karmiczne musi nauczyć się budować relacje międzyludzkie i swoją własną osobowość, wprowadzać prawidłowe stosunki w każdej strukturze, w jakiej się znajdzie niezależnie od jej szczebla, poczynając od własnej rodziny, a kończąc na dużych organizacjach i instytucjach państwowych. Osoba ta musi też szczególnie dbać o to, by nie ulec pokusie narzucania swego zdania innym, bezsensownego niszczenia tego, co mu nie odpowiada, kierowania się chwilowymi kaprysami i obrażania się na tych, którzy nie podzielają jej opinii.
Gwiazda (XVII) – w przypadku tej karty na pozycji 15. jej właściciel może odpracować zobowiązania karmiczne poprzez kultywowanie więzów przyjaźni, lojalność i oddanie wobec nich, życzliwy stosunek do otaczającego świata, zrozumienie uczuć tak własnych, jak i innych ludzi, odrzucenie cynizmu, unikanie postawy zblazowania i znudzenia życiem, prawidłowe i pełne wykorzystanie posiadanych talentów, szczególnie w sferze artystycznej oraz rozwijanie i kształtowanie posiadanej wrażliwości w każdym jej aspekcie. Człowiek ten nie może też być obojętny na piękno, dobroć, bezinteresowność, dokonania twórcze innych i wartości wyższe.
Księżyc (XVIII) – właściciel Księżyca na 15. pozycji w Portrecie Karmicznym do odpracowania długów karmicznych potrzebuje dobrego dostępu do własnej podświadomości, współpracy z intuicją i wsłuchania się w ich podpowiedzi. Osoba ta powinna panować nad swoją wyobraźnią, nie ulegać iluzjom i złudzeniom, by umieć realnie oceniać rzeczywistość, a także dbać o swój dom, rodzinę, naród i ojczyznę, być wiernym głoszonym zasadom, nigdy nie zapominać o przyjętych na siebie obowiązkach, ale wykonywać je bazując na miękkich, kobiecych energiach niezależnie od swojej płci w obecnym wcieleniu.
Słońce (XIX) – osoba z tą kartą na pozycji 15. w Portrecie Karmicznym musi w pierwszym rzędzie wystrzegać się wszelkich tendencji do rządzenia i narzucania swego przywództwa innym, a jeśli już się nim stanie dzięki dobrowolnemu wyborowi, to musi pamiętać, że spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność i wymagania znacznie większe niż od ludzi w takiej samej sytuacji, ale z inną kartą sposobu odpracowania karmy. Człowiek ten powinien wskazywać drogę innym, sam pozostając na uboczu, zachowując skromność, pogodę ducha i własne zdanie niezależnie od sytuacji, koniunktury i zakresu spraw, na które ma wpływ.
Sąd Boży (XX) – człowiek z tą kartą, aby odpracować swoje długi karmiczne, musi dużo czasu i trudu poświęcić rodzinie i to nie tylko domownikom czy najbliższym krewnym, ale i dalszym powinowatym, dbać o poprawne relacje w domu, kultywować tradycje rodzinne, pamiętać o swoich korzeniach, a także pracować nad wyznawanym przez siebie systemem wartości i światopoglądem. Osoba ta powinna pamiętać, że jej dusza celowo przyszła na ten świat, by móc odpracować wszelkie rodowe zobowiązania karmiczne, dlatego powinna uważnie wsłuchać się w jej głos i konsekwentnie za nim podążać.
Świat (XXI) – zadaniem człowieka z tą kartą wskazującą na sposób odpracowania długów karmicznych jest wypracowanie w sobie jak najwyższego stopnia tolerancji, wyrozumiałości i cierpliwości do ludzi niezależnie od ich pochodzenia, wykształcenia, rasy, narodowości i kultury. Osoba ta musi nawiązywać i podtrzymywać jak najwięcej kontaktów na poziomie międzynarodowym, przerzucać mosty ponad granicami, darzyć szacunkiem tradycje i zwyczaje innych, być otwartą na wszelkie nowoczesne trendy i tendencje, wprowadzać racjonalizacje i udoskonalenia techniczne, a także wyzbyć się jakichkolwiek uprzedzeń, fobii i blokad.
 
 

© Copyright Ars Scripti-2, Białystok
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Statystyka:
Przeglądano: 7647
Powrót
Dalej
 
29 listopad 2021
18425485 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2021 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.