Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Jowisz w roli emitora   Data: 21 czerwiec 2013
Wstęp:Zawartość:
Tranzyty Jowisza są długie, gdyż jego prędkość jest mniejsza niż Marsa. W jednym stopniu Jowisz przebywa 5-6 dni, dlatego oddziaływanie jego tranzytu jest odczuwalne przez dwa i pół tygodnia, zaś w fazie retrogradacji nawet do dwóch miesięcy. Pełny krąg zodiakalny Jowisz przechodzi w ciągu 11,86 roku, a co za tym idzie w jednym znaku znajduje się prawie rok. To właśnie na cyklu Jowisza oparty jest Zodiak Wschodni.
Tranzyty Jowisza są bardzo ważne. Pokazują one tą sferę życia, w której pojawia się możliwość dokonania zmian, udoskonaleń czy rozszerzeń. Dom, przez który przechodzi ta planeta pokazuje na co będzie ukierunkowana aktywność społeczna człowieka, gdzie będzie wykazywać się inicjatywą, w jakiej dziedzinie może zasłynąć lub wzmocnić swój autorytet. To właśnie z tym domem wiążą się największe plany człowieka, nowe pomysły i dążenia. Chęć ich zrealizowania pobudza człowieka do rozszerzania swojej wiedzy w tych dziedzinach, które uruchamia tranzyt. To właśnie na nie należy zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy trzeba wkładać w coś pieniądze rozszerzać zakres działalności. W przypadku silnego urodzeniowego Jowisza można z dużym prawdopodobieństwem prognozować sukces w sferach, które wiążą się ze sprawami domu, w którym znajduje się tranzytowy Jowisz, a także domu, którym on włada i domu, który zajmuje w horoskopie urodzeniowym. Naturalnie, że sam Jowisz nie może rozwiać wszystkich chmur, dlatego żeby prognozować sukces należy sprawdzić wszystkie czynniki odnoszące się do analizowanego problemu, choć bez wątpienia korzystnie aspektowany silny Jowisz może znacząco zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie.
Jowisz uważany jest za dobroczynną planetę. I rzeczywiście tak jest, ale należy tu uwzględniać jego specyfikę i pamiętać o tym, że jest to planeta ekspansji. Jowisz rozszerza i pomnaża wszystko, co należy do jego sfery wpływów, zainteresowań czy działań. Jeśli sprawa dotyczy biznesu, pieniędzy czy możliwości to takie przejawianie się Jowisza idzie tylko na korzyść. Ale jeśli kwestia dotyczy bezsensownej paplaniny czy złośliwego nowotworu, to dążenie Jowisza do pomnożenia zdecydowanie nie jest korzystne. Dlatego zanim zaczniemy rozprawiać o korzyściach, które niesie Jowisz, koniecznie musimy sprawdzić o czym właściwie mówimy.
Podobnie jak i z pozostałymi planetami siła wpływu tranzytowego Jowisza w dużym stopniu zależy od jego pozycji w horoskopie urodzeniowym, jego powiązań z innymi planetami w tym horoskopie aspektów tranzytowych. Zrozumiałe, że słaby pod względem statusu kosmicznego Jowisz, w dodatku uszkodzony złoczynnymi planetami, nie może wywierać korzystnego wpływu, a wtedy przejawia się w sposób pośredni i mocno przytłumiony. Korzystne aspekty tranzytowe nieco poprawiają sytuację, zaś negatywne – odwrotnie, pogarszają, dlatego trzeba dobrze rozumieć, czego możemy oczekiwać od takiego czy innego aspektu i od danej konfiguracji w całości po to, żeby w korzystnych warunkach nie przegapić szczęśliwego momentu i skierować energię w odpowiednie miejsce, a przy niekorzystnych zmniejszyć ciśnienie i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, wykorzystując przy tym możliwości samego Jowisza.
Korzystne aspekty wskazują na powodzenie, sukces i wsparcie. Człowiek staje się bardziej zdecydowany i pewny siebie, śmielej podejmuje się trudnych działań i z optymizmem patrzy w przyszłość. Na ten okres wypada największa ilość udanych przedsięwzięć i odkryć. Mogą one się wiązać z biznesem, nauką, prawem i innymi sprawami wchodzącymi w sferę wpływów Jowisza. Możliwe są zyski, wzrost statusu społecznego i autorytetu, rozwój kariery, pomoc wpływowych osób, kontakty z cudzoziemcami, podróże. Często wskazują one na ślub. To bardzo dobry czas na rozpoczynanie i rozszerzanie biznesu, lokaty kapitału, sprzedaż lub zakup czegoś, wyjazd zagraniczny, podjęcie studiów wyższych, obronę pracy naukowej, zawieranie nowych, korzystnych znajomości, poszukiwanie wsparcia u ludzi z autorytetem, sławnych i wpływowych, a także na rozwiązywanie problemów prawnych. Należy przy tym pamiętać, że korzystny aspekt Jowisza nie gwarantuje stuprocentowego sukcesu, jeśli razem z nim działają niekorzystne aspekty złoczynnych planet.
Niekorzystnym aspektom często towarzyszy zamieszanie i głośne, publiczne obietnice. Człowiek może zabrać się za sprawy, o których nie ma pojęcia lub zaufać nieprofesjonalistom. Możliwe są problemy z wypełnieniem obowiązków zawodowych, konflikty z szefem lub rodzicami. Może dojść do poderwania autorytetu albo reputacji jednostki z powodu jej niegodnego zachowania naruszającego zasady moralności. Często aspekty te wskazują na moralne albo materialne starty spowodowane ryzykownymi, niezgodnymi z prawem spekulacjami. Człowiek może zostać przyłapany na braniu łapówki, dlatego nie jest to odpowiednia pora na dokonywanie transakcji i zawieranie umów. Występuje groźba nieszczęśliwego wypadku wywołanego nieostrożnością, niemądra chęć zaimponowania i nieustraszoność potrafią doprowadzić do urazu albo konfliktu z prawem. Sprawy prawne potrafią potoczyć się niekorzystnie dla właściciela horoskopu. Nie jest to odpowiednia pora na ryzykowne przedsięwzięcia, duże lokaty kapitału i rozwiązywanie spraw, którymi zawiaduje Jowisz.
Retrogradacja. Raz w roku, przez okres 4 miesięcy, Jowisz znajduje się w ruchu wstecznym, który obejmuje łuk o długości 10°. Początek fazy retrogradacji wypada na moment, kiedy Słońce tworzy z Jowiszem aspekt trygonu, zaś kończy, kiedy Słońce, po przejściu opozycji z Jowiszem, ponownie tworzy z nim aspekt trygonu.
Z tego powodu, że Jowisz nie jest planetą osobistą, jak to było w przypadku poprzednich, jego retrogradacja jest mniej odczuwalna przez zwykłych ludzi i odbija się bardziej na społecznym, niż osobistym życiu. Swój wpływ retrogradujący Jowisz może wywierać na ludzi, u których w horoskopie urodzeniowym ma on silny status, gdyż są oni mocniej zaangażowani w życie społeczne niż ci, u których Jowisz jest słaby. Naturalnie, jego wpływ odczuwają także i ci, u których retrogradujący Jowisz robi silny aspekt do planet urodzeniowych. Tak samo jak i w przypadku pozostałych planet retrogradujący Jowisz ożywia problemy z tych sfer życia, które są związane z domem horoskopu, przez który w danym momencie przechodzi. Dla życia społecznego duże znaczenie ma ten znak Zodiaku, w którym znajduje się on w momencie retrogradacji oraz aspekty, które wówczas tworzy.
Jowisz w retrogradacji wywołuje pewne wyhamowanie w sprawach związanych z tymi dziedzinami, za które odpowiada. Są to relacje społeczne, sprawy kultury, nauki i kształcenia, działalności społecznej i politycznej, kwestie prawne itd. W tym czasie możliwe są problemy związane z biznesem, szczególnie jeśli człowiek zdecydował się wprowadzać nowości, rozszerzać działalność lub brać kredyt albo przyciągać inwestorów, nawet niezłe początki nie znajdą albo odzewu u tych, do których były skierowane, albo skończą się niemałymi stratami. Zobowiązania kredytowe przyjęte na siebie w tym czasie, będzie trudno wypełniać terminowo, a kolorowe perspektywy mogą zmienić się w nieprzebytą dżunglę. Często powracają stare grzeszki, ujawnione zostaje to, co było ukrywane albo powracają dawne problemy związane z prawem. Jeśli w okresie retrogradacji Jowisza człowiek próbuje coś ukryć albo unika rozwiązania jakiegoś problemu, to można być pewnym, że jak tylko planeta powróci do tego stopnia, w którym miało to miejsce, wszystkie sprawy powrócą, a to, co było tajne, stanie się jawnym.
W okresie oddziaływania retrogradującego Jowisza lepiej nie rozpoczynać niczego ważnego ani nowego, lecz działać przy pomocy starych, sprawdzonych metod. Należy pamiętać, że w tym czasie mogą ujawnić się jego negatywne cechy takie, jak wysokie mniemanie o sobie, przesadna pewność siebie, nieuzasadniony optymizm, chęć zdobycia czegoś nieosiągalnego. Bez specjalnej konieczności lepiej też nie wyruszać w dalekie podróże.
Zrozumiałe, że na 4 miesiące nie sposób zrezygnować z działalności, ale mimo wszystko nie należy planować długoterminowych przedsięwzięć, lepiej w pełni wykorzystywać te rezerwy i możliwości, które są w danym momencie i kończyć te sprawy, które zostały rozpoczęte wcześniej. Co zaś tyczy perspektyw, to dobrze w tej sytuacji je planować, przygotowywać, analizować i przeliczać, gdyż w momencie, kiedy Jowisz przejdzie w ruch prosty, będzie można z innego punktu widzenia spojrzeć na wykonaną pracę i na pewno zobaczy się to, czego nie było widać podczas retrogradacji.
 
 
 

Statystyka:
Przeglądano: 3228
Powrót
Dalej
 
22 wrzesień 2023
19195697 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2023 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.