Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Co to takiego Małe Arkana Tarota?   Data: 15 październik 2009
Wstęp:
 

Zawartość:
1. Buławy
Buławy, rozpatrywane jako całość, to kolor, który mówi o aktywności, działaniu, ruchu, rozwoju i postępie. Już w pierwszym momencie naszego istnienia na Ziemi dochodzi do działania, albowiem to my pojawiamy się na świecie. Impuls, że płód dojrzał do narodzin jest przekazywany narządom rodnym kobiety i zaczyna się akcja porodowa. Matka, choćby nie wiadomo jak bardzo chciała przyspieszyć to lub opóźnić, nie jest w stanie tego dokonać. Wszelkie świadome działanie, które prowadzi do zmian i rozwoju, znajdzie swoje odbicie w kolorze buław, począwszy od jego drobnych przejawów, aż po wielkie osiągnięcia.
Buławy odnoszą się również do tych ludzkich działań, które uwieńczone są sukcesem, zdobyciem prestiżu i uznania społecznego. Zaliczymy tu działania zarówno ludzi uprawiających politykę, jak i wielkich artystów, osoby zajmujące się działalnością charytatywną, ale i wojskowych, ponieważ we wszystkich tych dziedzinach potrzebna jest inicjatywa i energia, a to właśnie jest domena buław.
Kolor ten mówi o inspiracji, jaką otrzymujemy z kosmosu, od Boga, czy z własnego wnętrza, ale zachęcającej nas do konkretnych działań, do wcielania w życie własnych lub przejętych idei i pomysłów. Ludzi charakteryzowanych przez buławy cechuje ognisty temperament, niespożyta wręcz energia, nowatorstwo, dążenie do zmian i ulepszeń, chęć służenia innym, ale wyłącznie w roli przywódcy, pragnienie sławy i sukcesu. Człowiek taki chętnie angażuje się w nowe przedsięwzięcia, jest ambitny i z radością przyjmuje wyzwania, które niesie mu życie, a najgorszą rzeczą, która może go spotkać, jest nuda, zastój i marazm.
Buławy odnoszą się również do życia erotycznego, mówią o seksualności człowieka i jego potrzebach oraz upodobaniach w tej dziedzinie. Opowiedzą o tym jak dana jednostka realizuje się jako mężczyzna czy kobieta. Mówią o spontanicznych zachowaniach w tej i w innych dziedzinach, o naturalnych potrzebach i pragnieniach ludzi i o sposobie samorealizacji.
Dzięki nim możemy też uzyskać informacje o frustracjach, jakie przechodzi człowiek, o jego strachach i niepokojach, o sposobie w jaki przeżywa gniew, złość czy nienawiść. Buławy opowiedzą nam o tym czy dany człowiek umie walczyć i jak zachowuje się, kiedy przegrywa, a jak kiedy zwycięża. Pokażą nam one również dziedzinę życia, w której człowiek posiada najwięcej możliwości, siły i energii, dzięki której będzie mógł zrealizować swoje zamiary, czyli rodzaj kreatywności, jakim dysponuje dana jednostka i który powinna wykorzystać do wypełnienia swojej misji życiowej.
Symbolizują: energię, życie, działanie, aktywność, ruch i zmiany.
Inne nazwy: pałki, różdżki, laski, berła, kije.
Żywioł: ogień.
Planety: Słońce, Mars, Jowisz.
Znaki Zodiaku: Baran, Lew, Strzelec.
Część natury: świat zwierząt.
Część rośliny: nasiono.
Pierwiastek kabalistyczny: aktywność.
Właściwość w świecie: ruch.
Strona świata: zachód.
Kontynent: obie Ameryki.
Symboliczne zwierzę: feniks, salamandra, biały tygrys i ibis (biała pantera).
Duchy opiekuńcze: elfy.
Typ charakteru: choleryczny.

2. Kielichy
Kielichy, rozpatrywane jako całość, to kolor, który mówi o wszelkich uczuciach, emocjach i przeżyciach wewnętrznych, kojarzy się je z intuicją, twórczością artystyczną i płodnością. Opowiadają o różnorodnych wydarzeniach związanych z przeżyciami, jakich doświadcza żywa istota. Ukazują wszystkie chwile związane z radością i smutkiem, entuzjazmem i zwątpieniem, gniewem i wybaczeniem. Po raz pierwszy pojawiają się, gdy małe dziecko pod wpływem jakichkolwiek uczuć zaczyna płakać czy cieszyć się.
Kielichy mówią o kreatywności danej osoby i jej uzdolnieniach artystycznych, o sposobie realizowania się jako jednostka twórcza, o zainteresowaniach sztuką i kulturą w szerokim znaczeniu tych słów. Pozwalają zrozumieć emocjonalność danego człowieka i jego podejście do innych osób, przede wszystkim do najbliższych: partnera, rodziców, dzieci, przyjaciół i znajomych.
Ludzi charakteryzowanych przez kielichy cechuje duża wrażliwość, czasem nawet nadwrażliwość, sensytywność, zmienność nastrojów, podatność na wpływy innych ludzi lub sytuacji, intuicja, umiejętność wczucia się w innych, empatia. Osoby takie wszystko bardzo mocno przeżywają, czasami mają skłonność do ucieczki w świat wewnętrzny. Właściwy jest im głęboki idealizm i często nadmierne oderwanie się od materii z powodu zbyt intensywnego koncentrowania się na duchowości.
Kielichy mówią również o wyobraźni i fantazji, o świecie marzeń każdego człowieka, które mogą być zrealizowane, jeśli nadejdzie odpowiedni impuls, a to już domena buław. Czasem ostrzegają przed mrzonkami i uleganiu iluzjom lub uprzedzają o niemożliwości realnej oceny sytuacji z powodu zbyt silnego ulegania emocjom. Zapowiadają czyny dokonywane pod wpływem afektu lub potężnych namiętności, co z reguły zwiastuje kłopoty i problemy.
Kolor ten odnosi się do relacji w jakimkolwiek związku, opowie o jego rozwoju i ewentualnych problemach, jakie mogą wystąpić. Dzięki niemu możemy każdy związek partnerski prześledzić jako proces, od początku do końca, od pierwszego impulsu poprzez ślub do pełnej realizacji i końcowych rezultatów, czyli utworzenia się rodziny poprzez pojawienie się dzieci.
Kielichy ujawnią również wszelkie namiętności oraz pasje, jakie człowiek posiada i przeżywa, jego ukryte pragnienia i tęsknoty, upodobanie i preferencje seksualne, łącznie z ewentualnymi dewiacjami.
Kielichy pokażą nam również stosunek danej jednostki do wiary i religii, jej rozwój duchowy, umiejętność kontaktu z Bogiem poprzez modlitwę i medytację, szukanie w sobie Boskiego pierwiastka, bądź też zanegowanie całej tej sfery życia, brak pokory lub jej nadmiar, a nawet przesadne podejście do tych spraw aż do dewocji. 
Na podstawie tego koloru możemy uzyskać również informacje o dzieciach danej osoby, a przede wszystkim o jej stosunku do nich i o kłopotach, jakie w związku z nimi przeżywa.
Kielichy mówią również o braku chęci do podejmowania jakichkolwiek wysiłków, o negatywnej pasywności, która ogranicza działania człowieka i nie pozwala mu wypełnić jego życiowej misji, zaś inne kolory mogą podpowiedzieć, jakimi sposobami należy z tym walczyć.
Symbolizują: uczucia, emocje, twórczość, intuicję i wrażliwość.
Inne nazwy: puchary, serca, kubki, czasze.
Żywioł: woda.
Planety: Księżyc, Neptun, Pluton.
Znaki Zodiaku: Rak, Skorpion, Ryby.
Część natury: wody i metale.
Część rośliny: liście.
Pierwiastek kabalistyczny: pasywność.
Właściwość w świecie: przestrzeń.
Strona świata: wschód.
Kontynent: Azja.
Symboliczne zwierzę: czarny żółw, delfin, rak, latające ryby.
Duchy opiekuńcze: ondyny.
Typ charakteru: melancholijny.

3. Miecze
Miecze, rozpatrywane jako całość, to kolor, który informuje nas o możliwościach i zdolnościach intelektualnych jednostki, jej rozumie i ambicjach, kojarzą się z nauką oraz rozwojem umysłowym. Opowiadają o tym, co człowiek może zdobyć dzięki nauce i zdobywaniu wiedzy, jakie stanowiska osiągnie, w jakiego rodzaju pracy czeka go sukces, a gdzie poniesie porażkę. Po raz pierwszy pojawiają się, gdy dziecko idzie do szkoły i towarzyszą każdemu dociekliwemu pytaniu „dlaczego”.
Miecze mówią również o dążeniu do władzy, jej osiąganiu i sprawowaniu dzięki posiadanym zdolnościom i umiejętności wpisania się w obowiązujące struktury prawne czy społeczne. Określają stopnie przystosowania się jednostki do życia w społeczeństwie i sprawiedliwości (wszak postać kobiety na Wielkim Arkanie Sprawiedliwości trzyma w dłoni miecz), pojmowanej jako powszechnie obowiązujące prawo.
Ludzi charakteryzowanych przez miecze cechuje logiczne myślenie, umiejętność przystosowania się do każdych warunków, duża zdolności adaptacyjne, chęć uczenia się i zdobywania wiedzy, pragmatyzm życiowy, dominacja pierwiastka rozumowego nad uczuciowym. Często są to ludzie, którzy bardzo niechętnie ujawniają swoje uczucia, ale za to wytrwale i konsekwentnie trwają przy swoich poglądach i z trudem zmieniają swoje zdanie. Mają duże zdolności intelektualne i predyspozycje do pracy umysłowej. Z reguły są również bardzo dobrymi nauczycielami. Są bardzo precyzyjni i niewiele miejsca pozostawiają na wyobraźnię, dlatego z reguły preferują przedmioty ścisłe i wszystko to, co znajduje potwierdzenie naukowe.
Miecze odnoszą się również do wszelkich zmian, często pokazują nam pewien proces, który już trwa i określają sposób w jaki się on zakończy. Odnoszą się do konkretów, spraw widocznych, które nie wymagają wgłębiania się w ludzką psychikę, lecz dotyczą tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Mówią o walce, jaką człowiek musi prowadzić ze sobą, jeśli chce zrealizować swoje cele zewnętrzne, jak też i o walce, którą jednostka musi prowadzić z zewnętrznymi czynnikami utrudniającymi realizację postawionych celów, z tym, co można nazwać opozycją czy ostrą rywalizacją.
Miecze towarzyszą naukowcom z tych wszystkich dziedzin, które wymagają dużej wiedzy i predyspozycji intelektualnych. Skłaniają człowieka do szukania ułatwień w życiu, zachęcają do wprowadzania unowocześnień i innowacji, ale mogą też odcisnąć swe piętno na sprawach osobistych, gdzie typowym przykładem jest małżeństwo z rozsądku, bądź tak zwany „zimny wychów ” dzieci, kiedy rodzice nie angażują się uczuciowo w związek z dziećmi, uznając wszelkie emocje za szkodliwe.
Kolor ten opowie o predyspozycjach i możliwościach intelektualnych danej jednostki, zaś inne kolory określą, jak należy to realizować oraz w jaki sposób wpłynie to na życie emocjonalne.
Miecze mogą też określić zaburzenia w sferze, której dotyczą, poinformować o specyficznych  ograniczeniach umysłowych, niechęci do wysiłku intelektualnego, o swoistym lenistwie i blokadach w tej sferze, jak też o przeroście ambicji lub jej braku w proporcji do posiadanych przez jednostkę możliwości oraz o żądzy władzy, zaś inne karty powiedzą czy można temu zaradzić i w jaki sposób należy to zrobić.     
Symbolizują: intelekt, naukę, ambicję, władzę, zdolności umysłowe i nowoczesność.
Inne nazwy: szpady, szable, ostrza, piki.
Żywioł: powietrze.
Planety: Merkury, Wenus, Uran.
Znaki Zodiaku: Bliźnięta, Waga, Wodnik.
Część natury: rośliny.
Część rośliny: kwiat.
Pierwiastek kabalistyczny: zrównoważenie.
Właściwość w świecie: czas.
Strona świata: północ.
Kontynent: Europa.
Symboliczne zwierzę: orzeł, sokół, błękitny smok, ważka.  
Duchy opiekuńcze: sylfidy.
Typ charakteru: sangwinik.

4. Denary
Denary, rozpatrywane jako całość, to kolor, który opowie o możliwościach finansowych danej jednostki, o jej podejściu do spraw materialnych, a przede wszystkim pokaże nam jej stan majątkowy i stosunek do pieniądza. Opowiadają one o tym, co człowiek może osiągnąć w tej dziedzinie, jak wygląda jego droga do dobrobytu i czy będzie umiał utrzymać go na dłużej, czy też bardzo szybko roztrwoni to, co zdobył lub otrzymał od innych.
Kolor ten wyjaśni nam pochodzenie majątku danej osoby, czyli to, czy został on przez nią odziedziczony, czy otrzymała go na skutek podejrzanych manipulacji, czy też zdobyła dzięki własnej pracy i włożonemu w nią wysiłkowi.
Karty z maści denarów opowiedzą o warunkach w jakich człowiek pracuje, o środowisku zawodowym i sprzyjających bądź niesprzyjających sytuacjach do zarabiania pieniędzy. Przede wszystkim wyjaśnią nam czy odniesiony przez danego człowieka sukces finansowy przebiegał w sposób uczciwy, czy też wiązał się z naruszeniem prawa lub choćby ogólnie obowiązujących norm społecznych.
Ludzi charakteryzowanych przez denary cechuje spokój, materialne podejście do życia (chociaż wcale niekoniecznie materialistyczne), są mocno przywiązani do tego, co posiadają i cenią wygodne, dostatnie życie, chociaż z drugiej strony zazwyczaj są pracowici, dokładni w działaniu, cierpliwi, a nawet drobiazgowi. W pracy dążą do jak największej precyzji, często mają skłonność do przesadnego perfekcjonizmu lub pracoholizmu. Łatwo można znaleźć wśród nich ludzi mocno przywiązanych do ziemi, uprawiających ją zawodowo lub dla przyjemności. Lubią otaczać się pięknymi przedmiotami i są prawdziwymi koneserami sztuki we wszelkich jej przejawach.
Denary pokazują również wszelkiego rodzaju przemiany materialne, począwszy od wydarzeń na planie czysto finansowym poprzez zmianę podejścia do tej sfery życia, aż do wprowadzenia pełnej harmonii i zrozumienia proporcji pomiędzy materią i duchem. Przepracowanie tego koloru pozwala na odnalezienie równowagi w świecie zewnętrznym i wewnętrznym, tym bardziej, że w tej sferze wcale nie chodzi o całkowite odrzucenie materii, jak niektórzy sądzą, lecz o mądre podejście do niej.
Kolor ten opowie o możliwościach zarabiania pieniędzy przez daną jednostkę i najlepszym sposobie ich inwestowania, określi czego w tej sferze należy się wystrzegać, a co będzie pomocne przy osiąganiu dostatku i pomnażaniu dochodów. Mogą informować o wygranych lub ostrzegać przed stratami spowodowanymi przez różnorodne czynniki.
Denary omówią również wszelkie zaburzenia w tej sferze, ostrzegą przed nieuczciwym wspólnikiem czy ryzykowną transakcją. Mogą poinformować o groźbie bankructwa, ostrzec przed kontrolami, w wyniku których ponieślibyśmy poważne straty materialne. Uprzedzą one również o braku możliwości zarobienia pieniędzy lub o ruinie finansowej, jeśli taka grozi danej jednostce. Często ujawniają ludzkie lenistwo, brak rozeznania w sytuacji materialnej bądź uzależnienie finansowe od innych osób. Bardzo precyzyjnie określą czy dane przedsięwzięcie jest do przyjęcia z prawnego punktu widzenia, czy też wiąże się z nim nieuczciwość i występowanie przeciwko prawu.      
Symbolizują: pieniądze, materię, majątek, pozycję materialną, przyrodę.
Inne nazwy: monety, gwiazdy, grosze, dyski, pentakle.
Żywioł: ziemia.
Planety: Byk, Merkury, Saturn.
Znaki Zodiaku: Wenus, Panna, Koziorożec.
Część natury: kamienie, gleba.
Część rośliny: korzenie.
Pierwiastek kabalistyczny: rezultat.
Właściwość w świecie: materializm.
Strona świata: południe.
Kontynent: Afryka.
Symboliczne zwierzę: biały byk, wąż, kret, pszczoła.
Duchy opiekuńcze: driady.
Typ charakteru: flegmatyk.

5. Karty dworskie
Wszystkie karty Małych Arkanów, na których przedstawione są postacie ludzkie, noszą nazwę kart dworskich lub figur. Jest ich w sumie 16, po cztery karty w każdym kolorze. Podział na cztery pełni tu podwójną funkcję, ponieważ mamy także po cztery typy kart: królowie, królowe, rycerze, nazywani czasami jeźdźcami i giermkowie, których inaczej nazywa się paziami.  Również i one spełniają specjalną rolę, tak jak każda karta w tej magicznej talii. Dzięki nim możemy przede wszystkim określić kartę sygnifikatora, gdyż najprostszą z metod jest dobranie karty do znaku Zodiaku osoby pytającej. Kolejną sprawą, o której poinformują te karty to cechy charakteru omawianych w danym układzie osób, często również dzięki nim możemy określić zawód danej osoby lub jej predyspozycje w tym kierunku.
Królowie generalnie określają główne cechy charakteryzujące daną osobę, są jak gdyby nośnikami energii danego żywiołu i są to bardzo mocne karty, prawie równoznaczne pod względem swojej siły z Wielkimi Arkanami. Królowe odpowiadają astrologicznym znakom kardynalnym, mówią więc o osobach zasadniczych, o silnym charakterze, ze skłonnościami do stanowisk przywódczych. Często wskazują na osoby, które chętnie udzielą pomocy osobie pytającej. Rycerze symbolizują astrologiczne znaki stałe i tak jak one symbolizują ludzi o stałych przekonaniach, konsekwentnie trwających przy swoim stanowisku i wnoszących równowagę oraz spokój w życie osoby pytającej. Natomiast najmłodsze z kart dworskich, czyli giermkowie, odpowiadają astrologicznym znakom zmiennym i wnoszą ruch we wszelkie działania klienta oraz symbolizują z reguły ludzi młodych, czynnych, lubiących zmiany oraz podróże i pomocnych osobie pytającej dzięki swojej świeżości i nowemu spojrzeniu na sprawy i problemy.
Karty dworskie spełniają również określone zadanie przy analizie stanu zdrowia osoby pytającej. W takim wypadku królowie powiedzą o ogólnym stanie zdrowia, kondycji psychicznej i typie reakcji fizjologicznych człowieka. Interpretuje się to zgodnie z żywiołami i dzięki temu można określić rodzaj temperamentu człowieka, a więc król buław mówi o typie choleryka, król kielichów wskaże na melancholika, król mieczy na sangwinika, a król denarów na flegmatyka. Natomiast którakolwiek z pozostałych kart dworskich leżąc w pozycji odwróconej poinformuje o problemach zdrowotnych w odniesieniu do następujących narządów i układów:
królowa buław – głowa i urazy mechaniczne,
rycerz buław – serce, układ krążenia,
giermek buław – wątroba, otyłość,
królowa kielichów – żołądek, górna część układu pokarmowego,
rycerz kielichów – choroby zakaźne, układ moczopłciowy,
giermek kielichów – choroby nerwowe i psychiczne,
królowa mieczy – nerki,
rycerz mieczy – układ nerwowy, nogi,
giermek mieczy – płuca, klatka piersiowa, ręce,
królowa denarów – kręgosłup, układ kostny,
rycerz denarów – gardło, hormony,
giermek denarów – trzustka, jelita, dolna część przewodu pokarmowego.
Karty te pozwalają również określić wiek i wygląd danej osoby, ale o tym bardziej szczegółowo nieco później, ponieważ najpierw warto przyjrzeć się opisowi poszczególnych kart.

 

© Copyright Ars Scripti-2, Białystok

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Statystyka:
Przeglądano: 5692
Powrót
Dalej
 
28 styczeń 2022
18529117 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2022 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.