Kategorie
Producenci
Nowości
Informacje
Kontakt
FAX
85 653 67 29
Tel
tel. 85-65-36-729
Tel
(85) 65 36 729
GSM
0602 759 576
Linki
» Stowarzyszenie Dogi Adopcje
»  Fundacja Ratujemy Dogi
»  Uczniowie Alicji Chrzanowskiej
»  Blog Alicji Chrzanowskiej
»  Strona Alicji Chrzanowskiej
»  Blog-Marta Chrzanowska
»  Moskiewska Wyższa Szkoła Astrologii
»  Moskiewskie Centrum A. A. Chrzanowskiej
   
 
Czytelnia
 
Podziel się:
Anielskie archetypy energetyczne   Data: 26 listopad 2009
Wstęp:
Kiedy chcemy zdobyć wiedzę dotyczącą duchowych wymiarów rzeczywistości, musimy zgodnie z prawami ezoterycznymi odwzorować jeden plan porządku świata na inny. Opisy natury i charakterystyki aniołów, które chcę przedstawić, uzyskują wartość poznawczą dlatego, że przenoszą właściwości świata duchowego w wymiar ludzkich uwarunkowań: osobowości, charakteru i skłonności. Same w sobie zawierają abstrakcyjną wiedzę z zakresu wyższych wymiarów, trudną do praktycznego zastosowania. Jednak jednorodność świata i uniwersalność praw w nim panujących powoduje, że z tej wiedzy możemy korzystać i to w praktycznym wymiarze.


Zawartość:
Opis każdego anioła obejmuje trzy podstawowe elementy. Pierwszy obejmuje naturę wpływu energetycznego, który niesie dany anioł. Mówi on o sferach i dziedzinach, w jakich ten wpływ jest najbardziej widoczny. Wskazuje tym samym zagadnienia i problemy, z jakimi musi zmierzyć się człowiek będący pod tym wpływem. Pamiętajmy o biegunowości. Kiedy anioł przekazuje na przykład energie ochronne, to znaczy, że w naszym otoczeniu są zgorzenia, które powinniśmy uwzględniać. Stale znajdujemy się pod wpływem oddziaływania subtelnego, warto więc poznać okoliczności tego działania i jego skutki.
Dwa kolejne elementy, czyli opis wibracji wewnętrznej i wibracji ekspresji kreślą obraz człowieka, który w pełni przepracuje energetykę danego anioła. Daje to pewien idealny model, który rzadko występuje w rzeczywistości, ale jest cenny ze względu na możliwość uzyskania wiedzy o sobie samym podczas korzystania z anielskich energii. Warto zauważyć, że nie raz wartości wibracyjne wpływu jakiegoś anioła znacznie się od siebie różnią. To oznacza, że w przypadku wibracji ekspresji warunki życia i wpływ innych ludzi tak bardzo zmienia naturalne cechy i przystosowuje je w taki sposób, aby człowiek mógł jak najlepiej funkcjonować. Anioły zostały uszeregowane według znaków Zodiaku i poszczególnych jego dekantów. Ze schematu wynika, że w każdym znaku znajduje się sześć aniołów, po dwa w każdym dekanacie. Ma to za zadanie szybką orientację i znalezienie odpowiednich aniołów, gdyż człowiekowi są przyporządkowane dwa anioły opiekuńcze, działające najsilniej od momentu urodzenia do okresu dojrzewania, które nazywam aniołami urodzeniowymi.
Studiując ich energetyczne właściwości i wpływ wibracyjny możemy określić potencjał, zdolności, a także niektóre ograniczenia. Interpretację prognostyczną i sposoby na uchylenie niektórych subtelnych sekretów przedstawię w kolejnej książce, tutaj jednak podam kilka wskazówek ułatwiających zrozumienie działania aniołów w odniesieniu do naszych życiowych zadań. Chciałbym w tym miejscu dodać, że anioły urodzeniowe opiekują się nami przez całe życie, choć ich wpływ z każdym rokiem staje się słabszy. Poza tym każdy z aniołów działa trochę inaczej, a także różnią się siłą swego wpływu. Mogą one w pewnych okresach działać zupełnie oddzielnie, czyli raz działa jeden, a raz drugi, bądź też emanują swą energią wspólnie na różnym poziomie intensywności.
Każda wibracja posiada określoną wartość numerologiczną, co ułatwia orientację i pozwala opisać podstawowe jej cechy, lecz poza numerologiczną podstawą zawiera również unikalne, odpowiadające danemu aniołowi właściwości, co powoduje, że na przykład charakterystyka kolejnych jedynek różni się między sobą nieraz znacznie. Chodzi o to, że energetyka konkretnego anioła kładzie na modelowy opis jedynki własne akcenty. Ustalenie aniołów urodzeniowych ma duże znaczenie interpretacyjne, ponieważ możemy ustalić kierunek rozwoju człowieka, określić cechy, które będą mu potrzebne do wykonania swej myśli oraz zobaczyć jakie czynniki utrudniają rozwój i są niekorzystne.
Anioły urodzeniowe ustalamy w następujący sposób: sprawdzamy, w jakim znaku Zodiaku i dekanacie się urodziliśmy i według tego wskazania szukamy w tabeli ze strony ???. Na przykład jeśli ktoś urodził się 29.04., to znaczy, że jest to I dekanat znaku Byka i jego urodzeniowe anioły to Akaija i Keatiel.
Przy interpretacji musimy też uwzględnić swoje wibracje imienia, a zwłaszcza wibrację wewnętrzną, która określa najgłębszą naturę człowieka. Nie można jej jednak traktować literalnie i jeśli ktoś na przykład jest dwójką, to będzie nią do końca życia. Oczywiście pewne jej cechy zachowa, lecz zmiany, które nieustannie zachodzą transformują charakter i osobowość oraz wpływają na poziom energetyczny. Posługując się schematem wibracyjnym złożonym z opisu obu aniołów urodzeniowych oraz wibracjami imienia możemy określić kierunek, w jakim człowiek powinien z korzyścią dla siebie pójść, ale czy pójdzie, to już zupełnie inna sprawa.
Czemu anioły urodzeniowe są tak ważne z punktu widzenia przeznaczenia? Otóż ich opieka i wpływ są najsilniejsze w pierwszym okresie życia, w którym kształtuje się osobowość, charakter i skłonności. To właśnie wtedy dostajemy narzędzia, z których korzystać będziemy przez całe życie. Rozsądek podpowiada, że to, co wtedy otrzymamy, będzie nam w jakimś celu potrzebne i że nie zostało nam dane ot tak sobie, przypadkiem. Celowo nie podaję szczegółowej instrukcji interpretacji. Chodzi o to, że po pierwsze byłaby ona bardzo obszerna i skomplikowana, a po drugie mogłaby ograniczać samą tą czynność. Ale jest jeszcze jedna przyczyna, najważniejsza. Odnaleźć swą drogę w życiu, przeznaczenie możemy tylko sami, nikt za nas tego nie zrobi. Poza tym tego rodzaju interpretacja posiada znaczną komponentę intuicyjną, co znaczy, że nie można tego zrobić ściśle i naukowo. Bywa też czasem, że nie jest nam dane znalezienie konkretnej drogi życia albo też szukamy jej usilnie, choć już dawno na niej jesteśmy, a nasza gorliwość spowodowana jest tym, że jakoś ta droga nam się nie podoba.
Chciałbym wspomnieć również o innych wpływach energii subtelnych, które towarzyszą człowiekowi w jego doczesnej wędrówce, oprócz aniołów urodzeniowych mogą działać również inne. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na anioły, które posiadają wibrację wewnętrzną zgodną z naszą. Ich energia jest bowiem dla nas najbardziej dostępna i to właśnie one mają największą zdolność wydobywania z nas najlepszych cech zgodnie z naturalnym powinowactwem energetycznym. Poza tym należy mieć na uwadze opis energetyczny zgodnych wibracyjnie aniołów, a także ich wibracje ekspresji, które powiedzą nam o zagrożeniach i zwrócą uwagę na istniejące problemy.

5.1. Metatron
Opis energetyczny
– władca czasu i przestrzeni, należy do najwyższego stopnia aniołów, posiada bowiem bezpośredni dostęp do Najwyższego. Biblijny krzew gorejący, który ukazał się Mojżeszowi oznaczał obecność Metatrona. Jego moc jest niepojęta ludzkim rozumem. Zarządza on boską mocą zsyłaną na Ziemię i utrzymuje porządek świata. Najwyższe wibracje, na których działa Metatron mogą stanowić dla nas ideał, do którego powinniśmy zmierzać.
Wibracja wewnętrzna (3) – wyjątkowa wrażliwość na muzykę, sztukę, barwy życia. Optymizm, radość i bezwarunkowa wiara we własne siły. Wibracje błyskotliwości, humoru, łatwość osiągania tego, co innym przychodzi z trudem. Olbrzymi potencjał we wszystkim, co znajdzie się w zasięgu zainteresowania.
Wibracja ekspresji (22) – niezachwiana wiara w słuszność drogi życiowej. Jasne i konkretne plany, które są realizowane z łatwością. Wielki autorytet przekonujący wszystkich. Zainteresowanie innymi, niesienie pomocy i rady. Głębia w stosunkach ze światem i mądre działanie. Bogactwo na każdym poziomie – doskonałość.

5.2. Waawija

Opis energetyczny – anioł duchowej przemiany i bogatego życia wewnętrznego. Pomocny w chronicznych schorzeniach, których źródłem są głęboko zakorzenione w psychice kompleksy i urazy. Pomaga w harmonizacji naszej istoty, wprowadza spokój i równowagę. Można go określić jako uzdrowiciela ludzkiej duszy, zwłaszcza w sytuacjach zagubienia się we współczesnym świecie.
Wibracja wewnętrzna (9) – odczucie wolności i możliwość wybrania każdej drogi. Wrażliwość i niepohamowana ciekawość świata. Niestandardowy sposób myślenia, stad nowatorskie pomysły, czasem bulwersujące zachowania. Intuicja, bogate życie wewnętrzne, często ważne i wyraziste sny. Nie przywiązuje się do miejsc ani ludzi. Dusza marzyciela, globtrotera.
Wibracja ekspresji (2) – otwarta, życzliwa światu postawa zjednująca przyjaciół. Pracowitość i chęć do działania, lecz nie zawsze osiąga dobre rezultaty z powodu braku determinacji lub niepewności. Dobre maniery, urok osobisty, lecz także naiwność, która wynika z dobrego serca i prawości.

5.3. Yelajel

Opis energetyczny – reprezentuje spokój, moc i pewność siebie. Wpływa na sferę płodności i harmonizuje życie w rodzinie. Pozwala na przezwyciężanie małżeńskich konfliktów. Jest stróżem wierności ludziom, ideom i samemu sobie. Niesie wibracje odpowiedzialności i wydawania obiektywnych ocen. Kieruje w stronę mądrego życia i wprowadza porządek oraz prawo. Ułatwia komunikację między ludźmi i pomaga w stanach rozchwiania emocjonalnego.
Wibracja wewnętrzna (8) – silna osobowość jasno wyrażająca swoje poglądy. W sprawach zasadniczych bezkompromisowa. Najlepszy materiał na przyjaciela, ponieważ jest lojalny, nieprzekupny i zawsze pomoże w potrzebie, choćby wszyscy już opuścili ręce. Pracowitość i determinacja są głównym źródłem sukcesów i zwykle wysokiej pozycji społecznej. Duży talent do kierowania większymi zespołami ludzi oraz naturalny autorytet, który bierze się z realizacji zasady: „Jak mówi, tak żyje”.
Wibracja ekspresji (6) – stwarza wokół siebie pogodny klimat. Zawsze znajduje właściwe słowa i odpowiadające sytuacji zachowania. Ceni dostatnie życie i przyjemności. Najwyższej w hierarchii wartości stawia dom i rodzinę. Często umiejętnościami dyplomatycznymi rozwiązuje trudne problemy, ale też potrafi odcinać się emocjonalnie od przykrych przypadków. Realizację marzeń podporządkowuje hasłu: „Trzeba po sobie coś zostawić”. Posiada cenny dar cieszenia się drobiazgami.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce Andrzeja Piotra Załęskiego Anioły przeznaczenia

© Copyright Ars Scripti-2, Białystok

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Statystyka:
Przeglądano: 4916
Powrót
Dalej
 
04 sierpień 2020
17436620 wywołań od 28 grudzień 2006
Copyright © 2020 Ars Scripti-2. Wszelkie prawa zastrzeżone.